Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

93

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Thần Ma Cung Ứng Thương (Bản Dịch) (3)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Có xin vài chuong vip để dọc được ko nhỉ

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mới nhảy hố thấy truyện cũng được

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Vài chương đi tác