Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

22

Bình

62

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Thanh Liên Chi Đỉnh(Bản Dịch)

Truyện có 3738 chương.
1
Vương Trường Sinh (1)
2
Vương Trường Sinh (2)
3
Vương gia trấn
4
Kéo tơ lột kén
5
Xác định hung thủ
6
Trải qua của Tiểu Phượng
7
Diệt quỷ (1)
8
Diệt quỷ (2)
9
Kẻ trộm linh thảo
10
Vương Trường Tuyết
11
Thanh Trúc cốc
12
Cô gái váy xanh (1)
13
Cô gái váy xanh (2)
14
Thi biến
15
Chạy tới Thanh Thạch trấn (1)
16
Chạy tới Thanh Thạch trấn (2)
17
Ôm cây dợi thỏ
18
Diệt cương thi (1)
19
Diệt cương thi (2)
20
Huyền kim
21
Đồng tộc đuổi đến
22
Tin tức (1)
23
Tin tức (2)
24
Tặng đào
25
Về nhà
26
Liễu Thanh Nhi lải nhải (1)
27
Liễu Thanh Nhi lải nhải (2)
28
Luyện khí đại cương.
29
Phụ thân chỉ dạy
30
Quay về Liên Hoa đảo
31
Mật nghị
32
Trúng tuyển (1)
33
Trúng tuyển (2)
34
Liên hoan
35
Tập huấn
36
Hồi ảnh bàn (1)
37
Hồi ảnh bàn (2)
38
Xem ảnh
39
Luyện khí
40
Tống gia (1)
41
Tống gia (2)
42
Vương Diệu Lương
43
Vương Diệu Lương chết
44
Mật nghị (1)
45
Mật nghị (2)
46
Thăm hỏi di nãi
47
Triệu Ngưng Hiên và Triệu Ngưng Hương
48
Việc hôn nhân
49
Dã tâm của Triệu Ngưng Hương
50
Lưu Hoài Nhân (1)
51
Lưu Hoài Nhân (2)
52
Hiệp đàm
53
Hòa giải
54
Lưu Hoài Nhân khôn khéo
55
Lập gia chủ khác (1)
56
Lập gia chủ khác (2)
57
Hai năm
58
Thiên Hà tiểu hội (1)
59
Thiên Hà tiểu hội (2)
60
Bày sạp
61
Mua luyện khí lô
62
Thanh Vân thuẫn (1)
63
Thanh Vân thuẫn (2)
64
Lâm Ngọc Đình
65
Bán linh khí
66
Mộc Ngữ Hi và Mộc Ngữ Yên
67
Lục thúc răn dạy (1)
68
Lục thúc răn dạy (2)
69
Mua sắm
70
Vô tình gặp mặt
71
Tán tu Trần Hổ (1)
72
Tán tu Trần Hổ (2)
73
Hội đấu giá
74
Ngọc linh thủy (1)
75
Ngọc linh thủy (2)
76
Tham lam
77
Tống Tuệ Vân (1)
78
Tống Tuệ Vân (2)
79
Cầu thân
80
Chủ ý của Liễu Thanh Nhi (1)
81
Chủ ý của Liễu Thanh Nhi (2)
82
Rời nhà
83
Bày sạp
84
Chế tác khôi lỗi
85
Từ lỗ sang lãi (1)
86
Từ lỗ sang lãi (2)
87
Thanh lân mã
88
Tới Tiên Duyên thành (1)
89
Tới Tiên Duyên thành (2)
90
Điều kiện thu nhận đồ đệ
91
Triệu Ngọc Đường
92
Huyền thủy ngọc bội
93
Khí địa sát (1)
94
Khí địa sát (2)
95
Thỉnh cầu của Triệu Ngọc Đường
96
Lưu Nguyệt Dong
97
Luyện khí tầng bảy
98
Tam sắc linh lộc (1)
99
Tam sắc linh lộc (2)
100
Tam giai yêu thú