Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

21

Bình

62

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Thanh Liên Chi Đỉnh(Bản Dịch)

Truyện có 3800 chương.
3801
Thu hoạch thật lớn (2)
3800
Thu hoạch thật lớn (1)
3799
Thần thông diệt yêu. Hỗn Nguyên Quả
3798
Vương Anh Kiệt thăm dò bí cảnh (2)
3797
Vương Anh Kiệt thăm dò bí cảnh (1)
3796
Nhiệm vụ gia chủ cắt cử
3795
Bí cảnh (2)
3794
Bí cảnh (1)
3793
Giết tới Tôn gia
3792
Phiền toái của Quảng Nguyên tông (2)
3791
Phiền toái của Quảng Nguyên tông (1)
3790
Bế quan tiềm tu (2)
3789
Bế quan tiềm tu (1)
3788
Kim Hâm thân thể. Lý Thiên Hà
3787
Thoát thân (2)
3786
Thoát thân (1)
3785
Sợi tơ thần hồn lập uy
3784
Bảo vật không gian (2)
3783
Bảo vật không gian (1)
3782
Kịch chiến Hợp Thể
3781
Thần thông ảo thuật khủng bố của Thận Long (2)
3780
Thần thông ảo thuật khủng bố của Thận Long (1)
3779
Được bảo
3778
Ngũ Linh Diệt Tiên Quang (2)
3777
Ngũ Linh Diệt Tiên Quang (1)
3776
Các bên mưu đồ
3775
Ai là chim sẻ (2)
3774
Ai là chim sẻ (1)
3773
Thỉnh cầu nhỏ của Lý Thanh Hoan
3772
Ngẫu nhiên gặp Lý Thanh Hoan (2)
3771
Ngẫu nhiên gặp Lý Thanh Hoan (1)
3770
Vạn Bảo Thần Quân. Tử Tiêu Bàn
3769
Vu tộc
3768
Uy lực của âm tu cấp cao (2)
3767
Uy lực của âm tu cấp cao (1)
3766
Các bên rục rịch (2)
3765
Các bên rục rịch (1)
3764
Động phủ tọa hóa của âm tu Hợp Thể
3763
Thỉnh cầu của Trương Dao Dao (2)
3762
Thỉnh cầu của Trương Dao Dao (1)
3761
Thiên Ma động thiên
3760
Thiên Cầm tiên lữ (2)
3759
Thiên Cầm tiên lữ (1)
3758
Hấp Hồn Thú
3757
Ngẫu nhiên gặp Huyết Đao Chân Quân (2)
3756
Ngẫu nhiên gặp Huyết Đao Chân Quân (1)
3755
Thanh Ly hải vực thất tộc (2)
3754
Thanh Ly hải vực thất tộc (1)
3753
Thiên Phật môn
3752
Diệu Đức đại sư (2)
3751
Diệu Đức đại sư (1)
3750
Sự đáng sợ của chân linh huyết mạch
3749
Ra ngoài du lịch (2)
3748
Ra ngoài du lịch (1)
3747
Luyện chế con rối thú bậc sáu
3746
Định Hải Châu thăng cấp (2)
3745
Định Hải Châu thăng cấp (1)
3744
Đảo Cửu Long tộc nhân liên thủ luyện khí
3743
Nhâm Thủy Tiên Hạnh Quả, Cửu Diễm Long Chi Quả (2)
3742
Nhâm Thủy Tiên Hạnh Quả, Cửu Diễm Long Chi Quả (1)
3741
Báo cáo
3740
Đại thiên kiếp lần đầu tiên của Thanh Sơn (2)
3739
Đại thiên kiếp lần đầu tiên của Thanh Sơn (1)
3738
Ngàn năm lướt qua. Luyện Hư hậu kỳ
3737
Ba trăm năm. Như Yên trung kỳ (2)
3736
Ba trăm năm. Như Yên trung kỳ (1)
3735
Song song bế quan (2)
3734
Song song bế quan (1)
3733
Như Yên độ đại thiên kiếp
3732
Trình Chấn Vũ tiến vào Luyện Hư kỳ (2)
3731
Trình Chấn Vũ tiến vào Luyện Hư kỳ (1)
3730
Tin tức bí ẩn
3729
Ba trăm năm (2)
3728
Ba trăm năm (1)
3727
Lão phụ thác đệ
3726
Vương Mưu Sâm (2)
3725
Vương Mưu Sâm (1)
3724
Bế quan tiềm tu
3723
Vị tu sĩ Luyện Hư thứ mười hai (2)
3722
Vị tu sĩ Luyện Hư thứ mười hai (1)
3721
Trấn Hồn Thạch
3720
Phi Tiên Khư mở ra (2)
3719
Phi Tiên Khư mở ra (1)
3718
Tu luyện bí thuật. Tình huống hạ giới
3717
Vị tu sĩ Luyện Hư thứ mười một (2)
3716
Vị tu sĩ Luyện Hư thứ mười một (1)
3715
Đại thiên kiếp lần đầu tiên
3714
Tộc nhân hộ pháp (2)
3713
Tộc nhân hộ pháp (1)
3712
Phần thưởng phát xuống
3711
Thiên Hồn Trảm Linh Thuật (2)
3710
Thiên Hồn Trảm Linh Thuật (1)
3709
Liễu Thiên Diễm bại lộ
3708
Kiểm kê thu hoạch (2)
3707
Kiểm kê thu hoạch (1)
3706
Vương Trường Sinh xuất quan
3705
Nộp lên bảo vật (2)
3704
Nộp lên bảo vật (1)
3703
Băng Sát Hàn Ngọc (2)
3702
Băng Sát Hàn Ngọc (1)