Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

38

Bình

1157

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con (Bản Dịch)

Chưa có nhân vật nào. Hãy thêm một nhân vật mà bạn biết trong truyện này!