Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

37

Bình

1128

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con (Bản Dịch) của tác giả Nam Phương Lệ Chi

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
130,000
2
23,200
3
4,000
4
4,000
5
1,450
6
1,200
7
1,000
8
1,000
9
1,000
10
1,000
11
866
12
700
13
540
15
410
17
280
18
200
19
200
20
200