Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

44

Bình

1750

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con (Bản Dịch) của tác giả Nam Phương Lệ Chi

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
150000
2
33200
3
4000
4
4000
6
1220
7
1200
8
1000
9
1000
10
1000
11
1000
12
866
13
540
15
410
17
280
18
200
19
200
20
200