Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

27

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực (2)

Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Cao Độ YY

Tui bị lọt hố rồi. Cầu dịch giả nhanh ra chương....

Luyện Khí Tầng Tám ·
5 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Vào đọc đi mọi người mình lọt hố các bạn cũng phải lọt hố như tui