Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

11

Bình

41

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Thập Niên 90: Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa (Bản dịch)

Truyện có 1214 chương.
1
Quay về thập niên 90
2
Quay về thập niên 90 (2)
3
Người thân làm bác sĩ
4
Ngưỡng cửa đến với nghề bác sĩ
5
Đại học y đứng đầu cả nước
6
Không nghĩ cô thi đậu
7
Nếu không có bác sĩ chuyên khoa thì sao?
8
Biết tên cô ấy
9
Núi cao còn có núi cao hơn
10
Điền nguyện vọng
11
Con cái nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà
12
Khẳng định em không thi đậu
13
Quyết tâm vững vàng
14
Vì mẹ (1)
15
Vì mẹ (2)
16
Thức tỉnh khả năng
17
Hoàn thành bài thi
18
Gặp lại bác sĩ Tào
19
Công bố thành tích (1)
20
Công bố thành tích (2)
21
Công bố thành tích (3)
22
Thủ khoa khoa học tự nhiên (1)
23
Thủ khoa khoa học tự nhiên (2)
24
Thủ khoa khoa học tự nhiên (3)
25
Ai cũng muốn nịnh hót
26
Ai cũng muốn nịnh hót (2)
27
Ai cũng muốn nịnh hót (3)
28
Gặp lại ân sư (1)
29
Gặp lại ân sư (2)
30
Gặp lại ân sư (3)
31
Đến thủ đô (1)
32
Đến thủ đô (2)
33
Đến thủ đô (3)
34
Bệnh đường hô hấp (1)
35
Bệnh đường hô hấp (2)
36
Bệnh đường hô hấp (3)
37
Sơ cứu trên tàu (1)
38
Sơ cứu trên tàu (2)
39
Sơ cứu trên tàu (3)
40
Sơ cứu trên tàu (4)
41
Sơ cứu trên tàu (5)
42
Sơ cứu trên tàu (6)
43
Sinh viên năm nhất (1)
44
Sinh viên năm nhất (2)
45
Sinh viên năm nhất (3)
46
Tách ra và trở về (1)
47
Tách ra và trở về (2)
48
Tách ra và trở về (3)
49
1 nữ 49 nam (1)
50
1 nữ 49 nam (2)
51
1 nữ 49 nam (3)
52
Ngành Y không phân biệt gia cảnh (1)
53
Ngành Y không phân biệt gia cảnh (2)
54
Ngành Y không phân biệt gia cảnh (3)
55
Tam Kiếm Khách (1)
56
Tam Kiếm Khách (2)
57
Tam Kiếm Khách (3)
58
Tam Kiếm Khách (4)
59
Tam Kiếm Khách (5)
60
Tam Kiếm Khách (6)
61
Sơ cứu chấn thương (1)
62
Sơ cứu chấn thương (2)
63
Sơ cứu chấn thương (3)
64
Sơ cứu chấn thương (4)
65
Sơ cứu chấn thương (5)
66
Sơ cứu chấn thương (6)
67
Được đàn anh khen ngợi (1)
68
Được đàn anh khen ngợi (2)
69
Được đàn anh khen ngợi (3)
70
Khen thưởng (1)
71
Khen thưởng (2)
72
Khen thưởng (3)
73
Gia tăng (1)
74
Gia tăng (2)
75
Hơn ba năm sau (1)
76
Hơn ba năm sau (2)
77
Hơn ba năm sau (3)
78
Hơn ba năm sau (4)
79
Hơn ba năm sau (5)
80
Phẫu thuật (1)
81
Phẫu thuật (2)
82
Phẫu thuật (3)
83
Một đóa hoa bên trong (1)
84
Một đóa hoa bên trong (2)
85
Khoa phẫu thuật thần kinh ban đầu (1)
86
Khoa phẫu thuật thần kinh ban đầu (2)
87
Đàn anh Não Ơi tới rồi (1)
88
Đàn anh Não Ơi tới rồi (2)
89
Đàn anh Não Ơi tới rồi (3)
90
Anh ấy trở về rồi (1)
91
Anh ấy trở về rồi (2)
92
Thao tác lần đầu (1)
93
Thao tác lần đầu (2)
94
Thao tác lần đầu (3)
95
Đối thủ cạnh tranh
96
Đàn anh, cứu giá (1)
97
Đàn anh, cứu giá (2)
98
Đàn anh, cứu giá (3)
99
Bác sĩ “gạt người” cũng là việc cần kỹ thuật (1)
100
Bác sĩ "gạt người" cũng là việc cần kỹ thuật (2)