Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

37

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể (Bản Dịch)

Truyện có 707 chương.
1
Xuyên qua huyền huyễn.
2
Cố Trường Sinh, Bắt Đầu Hỗn Độn Thể
3
Tu hành, đánh vỡ gông cùm xiềng xích
4
Ba Vạn Vạn Cân, Nhục Thân Cực Cảnh Mới
5
Thiên Đạo Kính, Bồ Đề Minh Kính Pháp
6
Thiên Đạo Bia Lưu Danh, Nhục Thân Có Thể So Với Tiên Kim Ngay tại lúc đó, chỗ trung tâm của ba ngàn đạo vực, bên trong thành Cổ Đế.
7
Vạn Dặm Hỗn Độn Linh Hải, Luân Hồi Bảo Thuật
8
Bão Kiếm Chỉ Qua, tam địa kiếm quyết công phạt chí cao
9
Dung Vạn Pháp, Bảy Năm Lại Trôi Qua
10
Đại Hội Đi Săn, Chọn Lựa Tùy Tùng
11
Thần Tử Muốn Hiện Thân, Cổ Tang Thành Động
12
Tứ Phương Mây Tụ, Ba Ngày Sau Tử Trúc Lâm
13
Lĩnh Ba Trăm Trượng, Giam Cầm Ba Năm
14
Biết Giặt Quần Áo Nấu Cơm Là Được, Đại Ma Thần Huyết Mạch
15
Thác Bạt Tư Vũ Thỉnh Cầu, Thiên Ma Biến
16
Sở Yêu Nguyệt Phẫn Nộ, Không Bằng Bọn Họ
17
Tồn Tại Kiếm Đạo Vô Thượng Chuyển Thế, Cửu Thiên Phượng Hoàng?
18
Hoàng Nữ Muỗn Gặp, Quỳ Gối Ngoài Cửa
19
Tu Vi Đột Phá, Một Lần Đến Tịch Địa Cảnh Bát Chuyển
20
Vận Mệnh Long Mạch Đã Hết, Đế Hoàng Thể Có Lợi Gì
21
Tất Báo Ân, Hai Vị Trong Thập Đại Danh Sách
22
Cửu Long Kéo Xe, Tề Tụ Tại Thánh Mộ Bắc Hoang
23
Lão Thành Chủ Thân Nghênh, Cố Chân Huyền
24
Tiết Lộ Hành Tung Của Công Tử, Người Này Đáng Chết
25
Thác Bạt Tư Vũ Xông Vào Phủ Thành Chủ, Khiêu Khích Đánh Mặt
26
Giao Thủ, Thần Hỏa Chân Ấn, Một Chưởng Đập Bay
27
Đạo Này Vô Địch, Vậy Thì Đánh Nát Đạo Của Ngươi
28
Đại Thế Chi Tranh, Duy Một Người Có Thể Sang
29
Ba Ngàn Đại Thế Kinh, Thánh Cốt Hắc Kim Đúc Thành
30
Liên Thông Một Thế Giới, Vật Chất Màu Đen, Ma Cốt
31
Đại Tịch Diệt Hư Vô Ma Quang, Thiên Phú Bảo Thuật Thứ Hai
32
Hắc Ám Thú Triều, Các Phương Hội Tụ
33
Vương Giả Trẻ Tuổi Của Long Nhân Tộc, Cố Gia Giáng Lâm
34
Đạo Pháp Như Một, Đám Người Cố Gia Gặp Được Thần Tử
35
Nàng Vốn Là Giai Nhân, Hư Không Thể
36
Thần Nữ Tần Gia, Ta Đánh Không Lại Hắn
37
Chí Bảo Càn Khôn Minh Giám, Đại Hội Đi Săn Bắt Đầu
38
Một Chưởng Vỗ Chết Yêu Thú Cấp Độ Đại Năng, Quay Đầu Đi Đường Vòng
39
Một Đường Thúc Đẩy, Chấn Kinh Bên Ngoài Hư Không
40
Bí Ẩn Ở Thánh Mộ Bắc Hoang, Gặp Yêu Thú Hoàn Nhất Cảnh
41
Lĩnh Vực Cấm Kị Trong Truyền Thuyết, Toàn Thành Nghẹn Ngào
42
Thâm Nhập Thánh Mộ, Ba Người Của Trường Sinh Thế Gia Tề Tụ
43
Doanh Nhiếp Làm Người Công Cụ, Mở Cánh Cửa Thanh Đồng
44
Không Chỉ Có Một Vị Thánh Nhân Chết, Động Sát Ý
45
Tuổi Trẻ Cấm Kỵ Chi Chiến, Hồng Mông Ấn Dị Động
46
Che Đậy Thiên Cơ, Hồng Mông Thủy Khí Căn
47
Phân Hồn Chi Thuật, Ta Là Vị Hôn Thê Của Ngươi Đấy
48
Có Thần Tử Giữ Đường, Thánh Mộ Như Giẫm Trên Đất Bằng
49
Oanh Mở Băng Cung, Vạn Quỷ Cùng Khóc
50
Tam Thi Ác Thân Mờ Ảo
51
Trí Tuệ Thi Bị Đính Tại Linh Đàm, Hộp Thần Bí
52
Trong Không Gian Có Động Thiên Khác, Thác Thiên Chí Thánh Thỉnh Cầu
53
Tiềm Lực Có Thể So Với Tiên Vực Thế Giới Hạt Giống, Bí Ẩn
54
Càn Khôn Minh Giám Khôi Phục, Đánh Chìm Thánh Mộ Bắc Hoang
55
Như Thiên Uy Bao Trùm, Doanh Gia Bán Thánh Quát Hỏi
56
Người Hộ Đạo Hiện Thân, Tần Khanh Khanh Bị Tức Chạy
57
Danh Chấn Các Đạo Vực, Ban Thưởng Hạng Nhất Của Đại Hội Đi Săn
58
Hấp Thu Hồ Tâm Nguyên, Vũ Hóa Thánh Tâm Đan, Hỗn Độn Linh Hải Điên Cuồng Mở Rộng
59
Luyện Chế Thiên Thư Thần Sách, Dã Luyện Phong Mở Thiên Lô
60
Dẫn Hỏa Tinh Tinh Vực Thập Phương, Thiên Thư Thần Sách Tắm Rửa Lôi Kiếp
61
Thiên Thư Thành, Đắm Chìm Ma Luyện Đạo Pháp, Thịnh Thế Mở Màn
62
Xích Ly Phản Loạn, Cổ Thần Chi Họa, Tiến Về Bình Loạn
63
Thiếu Chủ Tộc Cổ Thần Cổ Tháp Mộc, Hoàng Triều Cảnh Dương Nguy Hiểm
64
Thần Tử Cố Gia Giáng Lâm, Sở Yêu Nguyệt Kích Động
65
Bán Thánh Cổ Trát Nhĩ Sợ Hãi, Thánh Nhân Cảnh Đưa Tay Trấn Áp
66
Gieo Xuống Nô Ấn Khai Thác Mỏ Cho Cố Gia, Cảnh Dương Reo Hò
67
Thế Lực Phía Sau Tộc Cổ Thần, Đạo Pháp Thái Cổ Tiên Đình Không Trọn Vẹn
68
Khí Vận Tạo Hóa Công, Có Lẽ Có Thể Nuôi Dưỡng Một Vị Nữ Hoàng Vạn Cổ
69
Sở Yêu Nguyệt Tự Phế Tu Vi, Bất Hủ Đánh Cờ, Cổ Quốc Xích Ly Tập Kích Đêm
70
Thế Hệ Trẻ Tuổi Cố Gia Xin Chiến, Bắt Đầu Giao Phong
71
Hoàng Thất Chi Tranh, Từ Xưa Đã Bạc Tình Bạc Nghĩa, Vẻ Mặt Ghê Tởm
72
bái Kiến Thần Tử, Sở Yêu Nguyệt Quả Quyết Sát Phạt, Suýt Chút Nữa Bị Dọa Sợ
73
Thái Cổ Hoàng Tộc Đọa Long Lĩnh, Vạn Hoàng Sào Hiện Thân, Chém Giết
74
Hoàng tộc Thái Cổ Mời, Đến Phi Tiên Lâu Cổ Thành Vọng Nguyệt Ngắm Trăng
75
Hoàng tộc Thái Cổ Mời, Đến Phi Tiên Lâu Cổ Thành Vọng Nguyệt Ngắm Trăng (2)
76
Đế Hoàng Hư Ảnh, Khí Vận Tỷ Tỷ Chúng Sinh Hội Tụ
77
Con Đường Thuộc Về Mình, Hỗn Nguyên Kiếp Diệt Tạo Hóa Kim Thân
78
Con Đường Thuộc Về Mình, Hỗn Nguyên Kiếp Diệt Tạo Hóa Kim Thân
79
Tiến Đến Phó Ước, Thanh Huyền Đạo Vực, Cổ Thành Vọng Nguyệt
80
Tiến Vào Cổ Thành, Phường Thị, Tô Tiểu Huyên Có Cảm Giác
81
Nam Hải Kiếm Cốc Tiểu Kiếm Tiên, Chí Tôn Trẻ Tuổi Của Đa Bảo Thánh Tông
82
Đầu Óc Là Thứ Tốt, Đáng Tiếc Không Có
83
Tô Tiểu Huyên Giao Thủ Hoàn Nhất Cảnh Cự Đầu, Nghiền Ép
84
Chí Tôn Tuổi Trẻ Kinh Hãi, Một Chưởng Vỗ Nát Hư Thần
85
Thuộc Cùng Một Thời Đại Với Người Này, Chính Là Bi Ai
86
Cổ Thành Vọng Nguyệt Oanh Động, Trăm Kiếm Dị Động, Chuẩn Bị Cắt Đá Xem Xét
87
Thiên Kiêu Xếp Hạng Ba Của Tộc Giác Long, Liếc Mắt Chấn Thương, Kiếm Gãy Giấu Trong Đá
88
Cấp Bậc Chí Tôn Khí, Phôi Kiếm Đến Từ Cửu U Táng Thổ, Thanh Huyền Tiểu Đạo Quân
89
Con Nuôi Cố Gia, Các Phương Oanh Động, Thanh Huyền Đạo Chủ Chờ Đã Lâu
90
Có Công Tử Tại, Lo Gì Vạn Cổ Bất Hưng, Thanh Huyền Đạo Chủ Thỉnh Cầu
91
Thế Giới Tạo Hóa, Thời Gian Và Không Gian Chi Đạo, Là Thần Tử Sở Tôn
92
Chịu Đòn Nhận Tội, Một Bước Một Dập Đầu, Truyền Nhân Của Tất Cả Thế Lực Bất Hủ Hiện Thân
93
Đế Tử Không Thuộc Về Một Thế Này, Trọng Đồng Hoàng Nữ, Tử Tù
94
Vạn Đạo Thương Minh, Hoàng Tộc Thái Cổ Phách Lối Bá Đạo
95
Thanh Ngưu Thần Dị, Tử Tù Chi Tranh Bắt Đầu
96
Tử Tù Nhóm Đầu Tiên, Kết Quả Khiếp Sợ, Mục Tiêu Của Đám Trẻ Tuổi
97
Thái Hư Thần Tộc, Khí Tức Không Chỉ Cổ Thần Nhị Tinh
98
Công Tử Nhà Ta Đặt Một Tỷ Nguyên Thạch, Cổ Thần, Thái Hư Thần Tộc Chi Đấu
99
Cổ Thần Mở Miệng, Khẩn Cầu Chủ Thượng Cứu Tộc Ta
100
Thái Hư Phúc Giới Ấn, Cổ Thần Khai Thiên Thuật, Chân Thần Cảnh Giao Phong