Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

37

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể (Bản Dịch) của tác giả Tiên Nữ Xuyên Liễu Bàn Thứ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
3500
2
200
3
200