Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ (Dịch) (1)

Luyện Khí Tầng Chín ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay nha mn lôi cuốn cũng hài hước mong dịch giả ra chương nhiều hơn nha