Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật (Dịch)

Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật (Dịch)

Cô Đảm Mã Nghĩ

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/84o7vodm
Số Chương
1736
Số Chữ
2146989
Số Chữ Trung Bình Chương
1237
Tốc Độ Ra Chương
22 Chương/Tuần
Tạo Lúc
18:57 16/11/2021
Đăng Chương 1
19:10 16/11/2021
Cập Nhật Gần Nhất
11:19 29/05/2023
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
33518
ChiêuLạcHi
Trưởng nhóm