Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiểu Sư Muội Tu Chân

Truyện có 144 chương.
1
Kỳ Lân
2
Kiếm Tông
3
Nhập Môn Thí Nghiệm (một)
4
Nhập Môn Thí Nghiệm (hai)
5
Nhập Môn Thí Nghiệm (tam)
6
Chính Thức Bái Sư
7
Linh Khí Chuyển Đổi
8
Tàng Thư Các
9
Đi Kỳ Lân Phong
10
Kỳ Lân Phong (một)
11
Kỳ Lân Phong (hai)
12
Kỳ Lân Phong (tam)
13
Kiếm Tâm
14
Kiếm Đạo
15
Trận Pháp
16
Trận Pháp (hai)
17
Nhập Linh (một)
18
Nhập Linh (hai)
19
Nhập Linh (tam)
20
Nhập Linh (tứ)
21
Nhập Linh (năm)
22
Nhập Linh (lục)
23
Bí Cảnh
24
Kỳ Lân Thiếu Niên
25
Hoàng Khí
26
Thế Gian Quyển Chấm Dứt
27
Nhận Thức Kim (một)
28
Nhận Thức Kim (xong)
29
Cùng Hợp Thư
30
Yến Hội
31
Tỷ Thí
32
Dung Khí
33
Luyện Khí Phong
34
Cự Miêu Bay Bát
35
Đúc Kiếm
36
Tâm Ma Kiếp
37
Tố Thân
38
Ký Ức Thế Giới
39
Phong Ấn
40
Lĩnh Nhiệm Vụ
41
Hoa Nguyệt Dạ
42
Tháp Cao
43
Mê Thất Tháp (một)
44
Mê Thất Tháp (hai)
45
Mê Thất Tháp (tam)
46
Mê Thất Tháp (tứ)
47
Mê Thất Tháp (năm)
48
Mê Thất Tháp (lục)
49
Về Tông Môn
50
Thủy Tổ Nhật Kí
51
Cầm Nã
52
Đột Phá
53
Về Cố Hương
54
Nhập Bí Cảnh
55
Cùng Cam Lâm
56
Phục Kích
57
Luận Bàn
58
Chiến Đấu
59
Thương Hải Cung
60
Dị Tộc
61
Đánh Nhau
62
Cảnh Linh
63
Bí Pháp
64
Bí Cảnh Chúc Phúc
65
Địch Ma
66
Côn Bằng
67
Tu Sĩ
68
Kiếm Ý
69
So Kiếm
70
Thân Pháp
71
Ôm
72
Kỳ Hoa
73
73:
74
Linh Hoa
75
Lễ Vật
76
Buổi Lễ
77
Tông Môn Kiếm
78
Kiếm Thể
79
Khỏi Phải Mơ Tưởng
80
Tiền Bối
81
Hàm Hư
82
Thẳng Thắn Thành Khẩn
83
Từ Tâm
84
Mộng Mô
85
Hư Mộng Cảnh
86
Mộng Cảnh Một Trong
87
Mộng Cảnh Chi Hai
88
Mộng Cảnh Chi Tam
89
Mộng Cảnh Chi Tứ
90
Mộng Cảnh Chi Năm
91
Mộng Cảnh Chi Lục
92
Ngày Tại Nước
93
Phụ Thân
94
Thủy Tổ
95
Tinh Quang
96
Khác Biệt
97
Đạo Lữ
98
Khởi Điểm
99
Về Tông
100
Chuyện Tốt
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 144