Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Tinh Hồng Giáng Lâm (Bản dịch)

Truyện có 353 chương.
1
Loại Hình Nguy Hiểm Thứ Nhất (1)
2
Loại Hình Nguy Hiểm Thứ Nhất (2)
3
Sinh Mệnh Ác Ma (1)
4
Sinh Mệnh Ác Ma (2)
5
Giáo Quan (1)
6
Giáo Quan (2)
7
Thành Phế Thiết (1)
8
Thành Phế Thiết (2)
9
Năng Lực Giả Dã Sinh (1)
10
Năng Lực Giả Dã Sinh (2)
11
Trọng Tâm Là “May Mắn” (1)
12
Trọng Tâm Là “May Mắn” (2)
13
Ba Điều Cấm Kỵ (1)
14
Ba Điều Cấm Kỵ (2)
15
Tòa Nhà Bỏ Hoang (1)
16
Tòa Nhà Bỏ Hoang (2)
17
Thảm Án Diệt Môn (1)
18
Thảm Án Diệt Môn (2)
19
Phương Pháp Tự Vệ (1)
20
Phương Pháp Tự Vệ (2)
21
Ký Ức Đẫm Máu (1)
22
Ký Ức Đẫm Máu (2)
23
Trải Nghiệm Ba Năm (1)
24
Trải Nghiệm Ba Năm (2)
25
Mẫu Vật Chết Chóc (1)
26
Mẫu Vật Chết Chóc (2)
27
Lây Nhiễm Và Nghi Thức Lấy Lòng Ác Ma (1)
28
Lây Nhiễm Và Nghi Thức Lấy Lòng Ác Ma (2)
29
Cấp Dưới Tiêu Chuẩn (1)
30
Cấp Dưới Tiêu Chuẩn (2)
31
Buôn Bán Tin Tức (1)
32
Buôn Bán Tin Tức (2)
33
Nhẹ Nhàng Hỏi Thăm (1)
34
Nhẹ Nhàng Hỏi Thăm (2)
35
Nữ Thi Mặc Váy Cưới (1)
36
Nữ Thi Mặc Váy Cưới (2)
37
Nghi Lễ Triệu Hồi (1)
38
Nghi Lễ Triệu Hồi (2)
39
Kẻ Yêu Xác Chết (1)
40
Kẻ Yêu Xác Chết (2)
41
Ác Ma Xuất Hiện (1)
42
Ác Ma Xuất Hiện (2)
43
Huyết Sắc Liêm Đao (1)
44
Huyết Sắc Liêm Đao (2)
45
Tất Cả Trong Tầm Kiểm Soát (1)
46
Tất Cả Trong Tầm Kiểm Soát (2)
47
Thật Sự May Mắn (1)
48
Thật Sự May Mắn (2)
49
Gia Tộc Hắc Sơn Dương (1)
50
Gia Tộc Hắc Sơn Dương (2)
51
Ác Ma Săn Mồi (1)
52
Ác Ma Săn Mồi (2)
53
Đồ Đằng Tử Vong (1)
54
Đồ Đằng Tử Vong (2)
55
Thời Điểm Thu Hoạch (1)
56
Thời Điểm Thu Hoạch (2)
57
Hắc Sơn Dương Giáng Lâm (1)
58
Hắc Sơn Dương Giáng Lâm (2)
59
Di Vật Của Thần (1)
60
Di Vật Của Thần (1)
61
Mức Độ Hoạt Động Của Ác Ma (1)
62
Mức Độ Hoạt Động Của Ác Ma (2)
63
Cái Kết Có Hậu (1)
64
Cái Kết Có Hậu (2)
65
Nhân Viên Mẫu Mực (1)
66
Nhân Viên Mẫu Mực (2)
67
Nữ Thần May Mắn (1)
68
Nữ Thần May Mắn (2)
69
Mục Tiêu Của Cuộc Sống (1)
70
Mục Tiêu Của Cuộc Sống (2)
71
Những Điều Tốt Đẹp Luôn Xảy Ra (1)
72
Những Điều Tốt Đẹp Luôn Xảy Ra (2)
73
Ác Ma Sa Ngã (1)
74
Ác Ma Sa Ngã (2)
75
Yêu Nữ Phệ Hồn (1)
76
Yêu Nữ Phệ Hồn (2)
77
Viên Đạn Thần Bí (1)
78
Viên Đạn Thần Bí (2)
79
Cô Bé Cầm Đèn Bí Ngô (1)
80
Cô Bé Cầm Đèn Bí Ngô (2)
81
Trường Lực Ác Ma (1)
82
Trường Lực Ác Ma (2)
83
Chỉ Có Bạo Lực Tạo Nên Kỳ Tích (1)
84
Chỉ Có Bạo Lực Tạo Nên Kỳ Tích (2)
85
Tiểu Đội Dị Năng Giả (1)
86
Tiểu Đội Dị Năng Giả (2)
87
Đoàn Kỵ Sĩ Bạch Quỷ (1)
88
Đoàn Kỵ Sĩ Bạch Quỷ (2)
89
Cô Bé Đầu To (1)
90
Cô Bé Đầu To (2)
91
Mệnh Lệnh Ác Ma (1)
92
Mệnh Lệnh Ác Ma (2)
93
Đứa Trẻ Chăm Chỉ (1)
94
Đứa Trẻ Chăm Chỉ (2)
95
Mang Lại Công Lý (1)
96
Mang Lại Công Lý (2)
97
Sứ Giả Công Lý (1)
98
Sứ Giả Công Lý (2)
99
Tri Thức Ác Ma (1)
100
Tri Thức Ác Ma (2)