Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Nhân Vật

7

Thêm

Danh sách chương truyện Tinh Môn (Dịch)

Truyện có 53 chương.
1
Tuần Kiểm Ti
2
Huyết Ảnh
3
Kiếm Của Lý Gia (1)
4
Kiếm Của Lý Gia (2)
5
Sương Mù Dần Tan (1)
6
Sương Mù Dần Tan (2)
7
Rút Dây Động Rừng (1)
8
Rút Dây Động Rừng (2)
9
Rút Dây Động Rừng (3)
10
Hắc Báo
11
Ánh Sáng Thần Bí
12
Ngũ Cầm Tân Thư (1)
13
Ngũ Cầm Tân Thư (2)
14
Hậu Trường Cứng Rắn
15
Huyết Ảnh Xuất Hiện (1)
16
Huyết Ảnh Xuất Hiện (2)
17
Nhà Bếp Hay Hố Xí?
18
Hủy Thi Diệt Tích
19
Cầu Viện Trợ Từ Lão Sư
20
Tuần Kiểm Ti Vào Cuộc
21
Từng Giết Thần Bí Giả?
22
Nhìn Nhận Lại Bằng Con Mắt Khác
23
Ngọa Hổ Tàng Long
24
Rất Khó Dây Dưa
25
Cẩn Thận Biến Thành Nạn Nhân Của Vụ Tự Thiêu Tiếp Theo
26
Một Kẻ Điên Rồ!
27
Không Quá Suôn Sẻ
28
Một Mũi Tên Trúng Hai Con Chim
29
Ta Tới Đây!
30
Ngày Càng Thông Minh
31
Không Thay Đổi Quyết Định
32
Tiểu Đội Săn Quỷ
33
Chúng Ta Là Công Lý
34
Phân Tích Cổ Tự
35
Trảm Thập, Phá Bách, Đấu Thiên
36
Thử Đánh Một Trận Xem
37
Không Hy Vọng Gì
38
2 Loại Siêu Năng Giả
39
Càng Biết Nhiều Lại Càng Khao Khát
40
Đại Diện Duy Nhất
41
Nhìn Thấu Bản Chất
42
Ngũ Cầm Thổ Nạp Thuật
43
Một Người Một Cẩu Tích Cực Tập Luyện
44
Hiệu Quả Bất Ngờ
45
Từ Xa Quan Sát
46
Huyết Ảnh Xuất Hiện
47
Một Đêm Bình Yên
48
Nhân Viên Mới
49
Là Chuyện Tốt Hay Xấu?
50
Khố Phòng Của Đội Săn Quỷ
51
Băng Tinh Tráo
52
Giá Chợ Đen
53
Tái Sử Dụng
Chọn khoảng: 1 - 53