Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Nhân Vật

7

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tinh Môn (Dịch) (7)

Lý Hạo

Nhân vật chính

Lưu manh giả danh trí thức, đó là cụm từ chỉ sự “khốn nạn” của hắn. Cùng với thầy hắn, lúc chưa có …

Viên Thạc

Biệt hiệu giang hồ đặt cho lão là Viên Lão Ma. Đời trước cao thủ đỉnh tiêm, là võ sư đám chiếm cả t…

Lưu Long

Là cấp trên của Lý Hạo trong Tuần Kiểm Ti, sau là bạn đồng hành với main trong nhiều chuyên phiêu l…

Hách Liên Xuyên

Phó bộ trưởng Tuần Dạ Nhân của tỉnh Ngân Nguyệt. Tính tình ngoài nghiêm khắc, lạnh lùng, trong ấm á…

Hầu Tiêu Trần

Bộ trưởng Tuần Dạ Nhân tỉnh Ngân Nguyệt, thực lực cực mạnh, thần bí khó lường, khôn ngoan khéo léo,…

Ngọc Tổng Quản

Trợ lý xinh đẹp của Hầu Tiêu Trần, nhân vật số 2 của tỉnh Ngân Nguyệt, nhưng hiếm khi ra tay nên rấ…

Vương Minh

Bạn của Lý Hạo, là người Vương Gia thuộc Tuần Dạ Nhân. Trước đó Vương Minh từng đến quê nhà của mai…