Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

7

Bình

30

Nhân Vật

Thêm

Toàn Cầu Cao Võ

Thể loại Đô Thị Trùng Sinh
Trạng thái Hoàn thành
Số chương 1433

Giới Thiệu Truyện Toàn Cầu Cao Võ

Địa quật xâm lấn, võ đạo quật khởi.

Tiểu nhân vật cũng có đại tình cảm, vì sinh tồn mà chiến, vì thủ hộ mà chiến.

Mà nhìn tiểu nhân vật Phương Bình, từng bước một quật khởi, cứu vớt (dao động) toàn thế giới cố sự!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Toàn Cầu Cao Võ!