Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

11

Bình

26

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (2)

Lâm Huyên, Lâm Dqo

Lâm Huyên, Lâm Dao. Chị em gái của Lâm Uyên

Lâm Uyên

Nhân vật chính

Một người được chuyển sinh đến Lam Tinh và có được sự trợ giúp của hệ thống. Sở hữu những biệt danh…