Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Toàn Dân Tam Quốc Sinh Tồn: Ta Nông Dân Có Ức Điểm Mạnh Mẽ

letrongtuan · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay! Hợp khẩu vị đọc của trẫm!