Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Toàn Năng Khí Thiểu

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện này quá là hay NV9 là người bt nhìn xa trông rộng ko tự kiêu tự đại

đấu trí