Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Toàn Tây Du Đều Luống Cuống, Đồ Đệ Của Ta Đều Thành Thánh

Toàn Tây Du Đều Luống Cuống, Đồ Đệ Của Ta Đều Thành Thánh

Đại Bản Áp

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/6e5ox7l4
Số Chương
895
Số Chữ
1510554
Số Chữ Trung Bình Chương
1689
Tốc Độ Ra Chương
15 Chương/Tuần
Tạo Lúc
02:54 24/12/2022
Đăng Chương 1
07:37 01/11/2021
Cập Nhật Gần Nhất
23:54 02/01/2023
Trạng Thái
Còn tiếp