Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

thephuoc09 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
77 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay nhất trong những truyện mình từng đọc

tình tiết logic