Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

39

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống (Bản Dịch) (4)

Trình Đại Lôi

Nhân vật chính

Nhân vật chính của chúng ta, Trình đương gia của chúng ta là người quyết đoán với kẻ thù, nhưng lại…

Tô Anh

Nhân vật chính

Áp trại phu nhân do Trình đương gia "cướp về". Tô gia tiểu thư có thiên phú kinh doanh, hiểu biết r…

Liễu Chỉ

Nhân vật chính

Thiên kim tiểu thư Liễu Gia, tính tình vui tươi hòa đồng, thông minh lanh lợi được nhiều người yêu …

Từ Thần Cơ

Quân sư của main và sơn trại, nhát gan và sợ chết, nhưng vì Trình đương gia biết cách dùng người nê…