Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

41

Nhân Vật

20

Thêm

Đề cử / Review truyện Tổng Mạn Chi Mô Phỏng Nhân Sinh Hệ Thống (5)

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay, rất thích

Kết Đan Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện rất hay mong tác cố gắng

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay