Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

15

Bình

131

Nhân Vật

3

Thêm

Danh sách chương truyện Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Truyện có 1111 chương.
1111
Đế Tử tranh đoạt 4
1110
Đế Tử tranh đoạt 3
1109
Đế Tử tranh đoạt 2
1108
Đế Tử tranh đoạt 1
1107
Soán vị Tổ Thần 3
1106
Soán vị Tổ Thần 2
1105
Soán vị Tổ Thần 1
1104
Tổ Đình Thiên đạo 3
1103
Tổ Đình Thiên đạo 2
1102
Tổ Đình Thiên đạo 1
1101
Hứa lão cẩu phải chết! 3
1100
Hứa lão cẩu phải chết! 2
1099
Hứa lão cẩu phải chết! 1
1098
Cửu bảo tề tụ 3
1097
Cửu bảo tề tụ 2
1096
Cửu bảo tề tụ 1
1095
Chương 1095
1094
Trêu đùa Đế Quân 3
1093
Trêu đùa Đế Quân 2
1092
Trêu đùa Đế Quân 1
1091
Không muốn chết cút ngay! 3
1090
Không muốn chết cút ngay! 2
1089
Không muốn chết cút ngay! 1
1088
Tứ Thánh Chân Quân 3
1087
Tứ Thánh Chân Quân 2
1086
Tứ Thánh Chân Quân 1
1085
Ta muốn thấy trùm thổ phỉ Hứa Thiên Tôn 3
1084
Ta muốn thấy trùm thổ phỉ Hứa Thiên Tôn 2
1083
Ta muốn thấy trùm thổ phỉ Hứa Thiên Tôn 1
1082
Tay chân đệ nhất Tiên Đình 3
1081
Tay chân đệ nhất Tiên Đình 2
1080
Tay chân đệ nhất Tiên Đình 1
1079
Đãng Ma Thiên Tôn 3
1078
Đãng Ma Thiên Tôn 2
1077
Đãng Ma Thiên Tôn 1
1076
Mộng trường sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu vô tận 4
1075
Mộng trường sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu vô tận 3
1074
Mộng trường sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu vô tận 2
1073
Mộng trường sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu vô tận 1
1072
Nói đánh chết ngươi, thì phải đánh chết ngươi 3
1071
Nói đánh chết ngươi, thì phải đánh chết ngươi 2
1070
Nói đánh chết ngươi, thì phải đánh chết ngươi 1
1069
Tà Phật và Phật 3
1068
Tà Phật và Phật 2
1067
Tà Phật và Phật 1
1066
Cực Lạc thế giới, Tây Thiên tịnh thổ 4
1065
Cực Lạc thế giới, Tây Thiên tịnh thổ 3
1064
Cực Lạc thế giới, Tây Thiên tịnh thổ 2
1063
Cực Lạc thế giới, Tây Thiên tịnh thổ 1
1062
Vượt biên 3
1061
Vượt biên 2
1060
Vượt biên 1
1059
Ai cũng đừng hòng phi thăng! 4
1058
Ai cũng đừng hòng phi thăng! 3
1057
Ai cũng đừng hòng phi thăng! 2
1056
Ai cũng đừng hòng phi thăng! 1
1055
Chúa tể Thiên đạo 3
1054
Chúa tể Thiên đạo 2
1053
Chúa tể Thiên đạo 1
1052
Ma tính trời sinh 4
1051
Ma tính trời sinh 3
1050
Ma tính trời sinh 2
1049
Ma tính trời sinh 1
1048
Thái Hư chi cảnh 3
1047
Thái Hư chi cảnh 2
1046
Thái Hư chi cảnh 1
1045
Côn Lôn Thần Kiều 3
1044
Côn Lôn Thần Kiều 2
1043
Côn Lôn Thần Kiều 1
1042
Chẳng phải mạnh hơn à? 3
1041
Chẳng phải mạnh hơn à? 2
1040
Chẳng phải mạnh hơn à? 1
1039
Một ngày bi kịch của Ninh Thanh 4
1038
Một ngày bi kịch của Ninh Thanh 3
1037
Một ngày bi kịch của Ninh Thanh 2
1036
Một ngày bi kịch của Ninh Thanh 1
1035
Ta không bằng ta 3
1034
Ta không bằng ta 2
1033
Ta không bằng ta 1
1032
Thiên Hải, giới bi 3
1031
Thiên Hải, giới bi 2
1030
Thiên Hải, giới bi 1
1029
Kiếm Quân Cửu Yếu 3
1028
Kiếm Quân Cửu Yếu 2
1027
Kiếm Quân Cửu Yếu 1
1026
Bát tự đại chú 3
1025
Bát tự đại chú 2
1024
Bát tự đại chú 1
1023
Trở lại Doanh Châu 3
1022
Trở lại Doanh Châu 2
1021
Trở lại Doanh Châu 1
1020
Phật tử Tế Giác 3
1019
Phật tử Tế Giác 2
1018
Phật tử Tế Giác 1
1017
Chí khí chưa cạn, nghiệp hóa đốt thân tàn 4
1016
Chí khí chưa cạn, nghiệp hóa đốt thân tàn 3
1015
Chí khí chưa cạn, nghiệp hóa đốt thân tàn 2
1014
Chí khí chưa cạn, nghiệp hóa đốt thân tàn 1
1013
Cha từ nữ hiếu 3
1012
Cha từ nữ hiếu 2