Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Trạch Trư

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/1exodj9e
Số Chương
1111
Số Chữ
1509797
Số Chữ Trung Bình Chương
1359
Tốc Độ Ra Chương
18 Chương/Tuần
Tạo Lúc
18:12 01/04/2022
Đăng Chương 1
21:40 04/04/2022
Cập Nhật Gần Nhất
19:30 27/05/2023
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
35413
Athox
Trưởng nhóm