Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

392

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch)

Truyện có 630 chương.
1
Mới vào hệ thống
2
Mới vào hệ thống 2
3
Nhiệm vụ đầu tiên
4
Về nhà
5
Người nhà
6
Thiên vị
7
Tìm cách
8
Nói chuyện 1
9
Nói chuyện 2
10
Bắt đầu làm nhiệm vụ
11
Phần thưởng
12
Chia phần
13
Fan não tàn 1
14
Fan não tàn 2
15
Nghĩ cách 1
16
Nghĩ cách 2
17
Nghĩ cách 3
18
Được ăn thịt 1
19
Được ăn thịt 2
20
Được ăn thịt 3
21
Ngon lắm
22
Thăng cấp
23
Lên trấn 1
24
Lên trấn 2
25
Thăng cấp
26
Cấp B 1
27
Cấp B 2
28
Sao phải bịa ra chuyện đó nhỉ
29
Tẩy não
30
Họp 1
31
Họp 2
32
Họp 3
33
Mượn lương thực 1
34
Mượn lương thực 2
35
Lại tẩy não 1
36
Lại tẩy não 2
37
Lại tẩy não 3
38
Đổi lương thực 1
39
Đổi lương thực 2
40
Lấy đồ
41
Đại Bảo xoắn xuýt 1
42
Đại Bảo xoắn xuýt 2
43
Về nhà mẹ đẻ 1
44
Về nhà mẹ đẻ 2
45
Về nhà mẹ đẻ 3
46
Về nhà mẹ đẻ 4
47
Canh gà 1
48
Canh gà 2
49
Canh gà 3
50
Canh gà 4
51
Tô Ái Đảng trở về 1
52
Tô Ái Đảng trở về 2
53
Mang gà đến
54
Thông gia 1
55
Thông gia 2
56
Thông gia 3
57
Thông gia 4
58
Thông gia 5
59
Thông gia 6
60
Thông gia 7
61
Thông gia 8
62
Thông gia 9
63
Lại là fan não tàn 1
64
Lại là fan não tàn 2
65
Nhà ăn 1
66
Nhà ăn 2
67
Nhà ăn 3
68
Nhà ăn 4
69
Con không học được bản lĩnh đó đâu
70
Cố Trường An 1
71
Cố Trường An 2
72
Cố Trường An 3
73
May quần áo 1
74
May quần áo 2
75
May quần áo 3
76
May quần áo 4
77
Quà tặng tình yêu của đồng chí Tô Đại Căn 1
78
Quà tặng tình yêu của đồng chí Tô Đại Căn 2
79
Quà tặng tình yêu của đồng chí Tô Đại Căn 3
80
Quà tặng tình yêu của đồng chí Tô Đại Căn 4
81
Lương thực cứu trợ
82
Nhà thông gia lại đến 1
83
Nhà thông gia lại đến 2
84
Nhà thông gia lại đến 3
85
Nghĩ cách 1
86
Nghĩ cách 2
87
Nghĩ cách 3
88
Chia lương thực 1
89
Chia lương thực 2
90
Chăm chỉ mới có thể dẫn chuột tới 1
91
Chăm chỉ mới có thể dẫn chuột tới 2
92
Em dâu
93
Về nhà ngoại 1
94
Về nhà ngoại 2
95
Về nhà ngoại 3
96
Về nhà ngoại 4
97
Về nhà ngoại 5
98
Vay lương thực 1
99
Vay lương thực 2
100
Cao Phúc Sinh 1