Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

392

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) của tác giả Hồ Đồ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
2
1000
3
1000
4
200
5
200
6
100
8
10