Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

18

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố (Dịch) (1)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Mong ra chương nhanh hơn… cũng mong có thể kéo tới hơn 1k chương