Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

72

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký ( Bản dịch) (1)

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay quá , chờ đợi mỗi ngày để được xem 😊