Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

27

Bình

204

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần (Dịch)

Truyện có 4331 chương.
4331
Tiến trú song tháp (2)
4330
Tiến trú song tháp
4329
Thực sự bắt đầu (2)
4328
Thực sự bắt đầu
4327
Thạch phá kinh thiên
4326
Linh Dực sâu không thấy đáy (2)
4325
Linh Dực sâu không thấy đáy
4324
Thạch Phong và Odin
4323
Kiếm Đế chi uy (2)
4322
Kiếm Đế chi uy
4321
Kiếm Đế (2)
4320
Kiếm Đế
4319
Trận chiến của quái vật (2)
4318
Trận chiến của quái vật
4317
Làm nóng người kết thúc?
4316
Chênh lệch vượt xa tưởng tượng (2)
4315
Chênh lệch vượt xa tưởng tượng
4314
Sân thi đấu chấn động (2)
4313
Sân thi đấu chấn động
4312
Kiếm chi sở chỉ (2)
4311
Kiếm chi sở chỉ
4310
Sóng to gió lớn (2)
4309
Sóng to gió lớn
4308
Trên vực cảnh
4307
Kiếm của Bạch Khinh Tuyết (2)
4306
Kiếm của Bạch Khinh Tuyết
4305
Tung hoành thập cửu, thiên hạ ngã hữu! (2)
4304
Tung hoành thập cửu, thiên hạ ngã hữu!
4303
Liều mạng?
4302
Thần Vực đỉnh phong chi chiến (3)
4301
Thần Vực đỉnh phong chi chiến (2)
4300
Thần Vực đỉnh phong chi chiến
4299
Vĩnh hằng chi vật
4298
Gặp lại Phượng Thiên Vũ (2)
4297
Gặp lại Phượng Thiên Vũ
4296
Danh chấn Hỏa Long
4295
Kẻ cuồng vọng (2)
4294
Kẻ cuồng vọng
4293
Linh Dực mạng lớn?
4292
Kết thúc tuyển chọn chiến (2)
4291
Kết thúc tuyển chọn chiến
4290
Chênh lệch thực lực (2)
4289
Chênh lệch thực lực
4288
Sát na chi kiếm (2)
4287
Sát na chi kiếm
4286
Hỏa Long Lục Tuyệt (2)
4285
Hỏa Long Lục Tuyệt
4284
Trận chiến tuyển chọn
4283
Ta có đạo của ta (2)
4282
Ta có đạo của ta
4281
Nước điên cuồng (2)
4280
Nước điên cuồng
4279
Tám mươi năm (2)
4278
Tám mươi năm
4277
Tĩnh mịch và tĩnh mịch
4276
Thời đại tranh bá mở ra (2)
4275
Thời đại tranh bá mở ra
4274
Long phượng biến mất (2)
4273
Long phượng biến mất
4272
Đại thế đã định (2)
4271
Đại thế đã định
4270
Linh Dực ngọa hổ tàng long? (2)
4269
Linh Dực ngọa hổ tàng long?
4268
Tra xét Linh Dực (2)
4267
Tra xét Linh Dực
4266
Mảnh vỡ thượng cổ (3)
4265
Mảnh vỡ thượng cổ (2)
4264
Mảnh vỡ thượng cổ
4263
Thần Vực đột biến (3)
4262
Thần Vực đột biến (2)
4261
Thần Vực đột biến
4260
Cuối cùng cũng thành Kiếm Đế
4259
Kiếm nhận chi uy (2)
4258
Kiếm nhận chi uy
4257
Truyền thừa bậc bốn vượt qua 100% (2)
4256
Truyền thừa bậc bốn vượt qua 100%
4255
Đột phá cực hạn (2)
4254
Đột phá cực hạn
4253
Kim loại không thể thăm dò (2)
4252
Kim loại không thể thăm dò
4251
Thánh Phệ bản đơn giản hoá (2)
4250
Thánh Phệ bản đơn giản hoá
4249
Tác dụng chân chính của truyền thừa chi địa (2)
4248
Tác dụng chân chính của truyền thừa chi địa
4247
Hắc ám Ấu long (2)
4246
Hắc ám Ấu long
4245
Truyền thừa chi địa?
4244
Thù lao phong phú, chuyển chức bậc bốn (2)
4243
Thù lao phong phú, chuyển chức bậc bốn
4242
Ma Pháp Lĩnh Vực (2)
4241
Ma Pháp Lĩnh Vực
4240
Kiếm Thánh truyền thừa
4239
Ngân Dực Thành khiến người ta điên cuồng (2)
4238
Ngân Dực Thành khiến người ta điên cuồng
4237
Linh Dực bành trướng? (2)
4236
Linh Dực bành trướng?
4235
Tấn thăng Ngân Dực Thành
4234
Làn sóng tấn thăng (2)
4233
Làn sóng tấn thăng
4232
Ngân Dực Tiểu Trấn tấn thăng (2)