Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Trọng Sinh Hongkong 1950 (1)

Luyện Khí Tầng Mười ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Một truyện trọng sinh - làm giàu - xã hội đen cực hay.