Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

44

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trọng Sinh Nghiêm Bất Vấn

tuanluc50613 · Luyện Khí Tầng Ba ·
1 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay! Nhưng anh em nào yếu thì không nên đọc kẻo tẩu hỏa nhập ma