Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trọng Sinh Nguyên Thủy Thời Đại

Hiepan · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Main xuyên không về thời nguyên thủy, khá hay, các đạo hữu thử thêm lần đổi gió

không não tàn
Truyện tương tự đề xuất bởi Hiepan