Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

12

Nhân Vật

4

Thêm

Đề cử / Review truyện Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại (Dịch) (2)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
5 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đáng đọc, giải trí tốt sau 1 ngày mệt mỏi

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay a