Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tru Thần

Truyện có 754 chương.
1
Tinh Không Trong Thạch Bi
2
Chia Tay
3
Chấn Động Hình Ảnh
4
Thần Bí Cổ Thư Trên
5
Thần Bí Cổ Thư Trung
6
Thần Bí Cổ Thư Dưới
7
Tu Luyện Trên
8
Tu Luyện Dưới
9
Ngọc Thạch
10
Tà Đế Lệnh Oai
11
Thu Thủy Vân
12
Hương Diễm Vừa Hôn
13
Tam Trọng Thiên
14
Thùng Tiền Thứ Nhất
15
Kiếm Lớn Một Bả
16
Bị Tập Kích
17
Nhân Gian
18
Cố Hung Giả
19
Huynh Đệ Đoàn Tụ
20
Quyết Định Đi Côn Lôn
21
Tứ Trọng Thiên Sát Thủ Trên
22
Tứ Trọng Thiên Sát Thủ Dưới
23
Đánh Chết
24
Đi Trước Côn Lôn
25
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
26
Thượng Quan Uyển Nhi
27
Trong Một Sát Na Thất Lạc
28
Côn Lôn Trên
29
Côn Lôn Dưới
30
Chọn Đồ
31
Thần Thể Trên
32
Thần Thể Dưới
33
Thần Nông Sơn
34
Phong Ba
35
Ấu Đả Đủ Vân Trên
37
Ấu Đả Đủ Vân Dưới
38
Đạo Kinh Trên
39
Đạo Kinh Dưới
40
Lao Vụ Tuyển Trạch
41
Tao Ngộ Chặn Giết
42
Chạy Trốn
43
Thần Bí U Linh
44
Dược Vương Núi
45
Cổ Thư Thúc Dục Thuốc
46
Tịch Mịch Như Tuyết
47
Kẻ Tin Ta Được Vĩnh Sinh!
49
Mèo Mun Lai Lịch
50
Ngươi Miêu Phẩm Quá Kém
51
Phá Vỡ Mà Vào Tứ Trọng Thiên
52
Ti Mã Nghiêm
53
Đánh Ngươi Răng Rơi Đầy Đất!
54
Cường Thế Không Ai Bằng
55
Đại Bại VàNg Kiên Quyết! Cầu Cất Dấu!
57
Tử Vong Thiên Nhật
58
Trong Biển Khổ Kim Liên
59
Lôi Thần Đến Trái Đất
60
Lời Thề
61
Hậu Lễ
62
Thu Thủy Vân Lo Lắng
63
Tu Vi Tiến Bộ
64
Chín Loại Thượng Cổ Dị Tượng Trên
65
Chín Loại Thượng Cổ Dị Tượng Dưới
66
Phong Ba Tái Khởi Trên
67
Phong Ba Tái Khởi Dưới
68
Đại Diễn Thần Quyền
69
Tan Tác
70
Dục Hỏa Trọng Sinh
71
Cường Thế Không Ai Bằng
72
Ngăn Cản
73
Mạc Vấn Thiên
74
Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ Trên
75
Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ Dưới
76
Bất Tử Thiên Dực Truyền Thuyết
77
Luyện Chế Sáu Huyền Thần Thông Đan Trên
78
Luyện Chế Sáu Huyền Thần Thông Đan Dưới
79
Đan Kiếp Trên
80
Đan Kiếp Trung
81
Đan Kiếp Dưới
82
Đan Thành
83
Tiên Phần Truyền Thuyết
84
Biển Lửa Luyện Kim Trên
85
Biển Lửa Luyện Kim Dưới
86
Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng
87
Tư Mã Thanh Vân Cầu Cất Dấu!
88
Đập Chết Ngươi Nhóm! Cầu Cất Dấu!
89
Chân Tướng Của Sự Tình
90
Chấp Pháp Trưởng Lão
91
Này Tội Đáng Giết Cầu Cất Dấu!
92
Tiểu Lý Phi Đao Pk Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ
93
Lĩnh Ngộ
94
Tình Hoa Lóe Lên Tuyệt Tình Hiện Tại, Thường Sử Dụng Nam Nhân Lệ Bên Gối! Trên
95
Tình Hoa Lóe Lên Tuyệt Tình Hiện Tại, Thường Thức Nam Nhân Lệ Bên Gối Dưới
96
Sau Đó Xử Lý
97
Tự Nhiên Chi Đạo
98
Tứ Trọng Thiên Hậu Kỳ
99
Thuấn Gian Di Động
100
Chẳng Đáng
101
Lại Về Giang Thành
102
Thiếu Nữ Thần Bí
103
ChíN Lần Tốc Độ