Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tru Tiên Tiền Truyện: Man Hoang Hành

Truyện có 78 chương.
1
Vây Công (Thượng)
2
Vây Công (Hạ)
3
Anh Kiệt (Thượng)
4
Anh Kiệt (Hạ)
5
Cổ Kiếm (Thượng)
6
Cổ Kiếm (Hạ)
7
Ngất (Thượng)
8
Ngất (Hạ)
9
Tung Bay (Thượng)
10
Tung Bay (Hạ)
11
Chu Tước (Thượng)
12
Chu Tước (Hạ)
13
Di Mệnh (Thượng)
14
Di Mệnh (Hạ)
15
Đồng Hành (Thượng)
16
Đồng Hành (Hạ)
17
Tranh Chấp (Thượng)
18
Tranh Chấp (Hạ)
19
Lựa Chọn (Thượng)
20
Lựa Chọn (Hạ)
21
Ly Biệt (Thượng)
22
Ly Biệt (Hạ)
23
Tiến Thối (Thượng)
24
Tiến Thối (Hạ)
25
Nghĩ Xa (Thượng)
26
Nghĩ Xa (Hạ)
27
Ngăn Địch (Thượng)
28
Ngăn Địch (Hạ)
29
Hoang Mạc (Thượng)
30
Hoang Mạc (Hạ)
31
Lời Bình (Thượng)
32
Lời Bình (Hạ)
33
Mặc Tuyết (Thượng)
34
Mặc Tuyết (Hạ)
35
Ẩn Ưu (Thượng)
36
Ẩn Ưu (Hạ)
37
Mùi Thối (Thượng)
38
Mùi Thối (Hạ)
39
Dẫn Đường (Thượng)
40
Dẫn Đường (Hạ)
41
Hồ Nhỏ (Thượng)
42
Hồ Nhỏ (Hạ)
43
Lời Tiên Tri (Thượng)
44
Lời Tiên Tri (Hạ)
45
Thánh Điện (Thượng)
46
Thánh Điện (Hạ)
47
Tiếng Thét Ban Đêm (Thượng)
48
Tiếng Thét Ban Đêm (Hạ)
49
Không Sợ (Thượng)
50
Không Sợ (Hạ)
51
Thề Độc (Thượng)
52
Thề Độc (Hạ)
53
Ánh Nến (Thượng)
54
Ánh Nến (Hạ)
55
Mất Tích (Thượng)
56
Mất Tích (Hạ)
57
Tuyệt Thế (Thượng)
58
Tuyệt Thế (Hạ)
59
Huyết Tế (Thượng)
60
Huyết Tế (Hạ)
61
Quyến Cuồng (Thượng)
62
Quyến Cuồng (Trung)
63
Quyến Cuồng (Hạ)
64
Cánh Hoa (Thượng)
65
Cánh Hoa (Hạ)
66
Biệt Ly (Thượng)
67
Biệt Ly (Hạ)
68
Tình Ý (Thượng)
69
Tình Ý (Hạ)
70
Chó Con (Thượng)
71
Chó Con (Hạ)
72
Không Cho (Thượng)
73
Không Cho (Hạ)
74
Dị Biến (Thượng)
75
Dị Biến (Hạ)
76
Thí Sư (Thượng)
77
Thí Sư (Hạ){ Toàn Sách Xong }
78
Mới : Thiên Ảnh
Chọn khoảng: 1 - 78