Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Trường Dạ Dư Hỏa (Bản dịch)

Truyện có 123 chương.
1
Phối Ngẫu
2
Phối Ngẫu 2
3
Kiểm Tra Lại 1
4
Kiểm Tra Lại 2
5
Chợ 1
6
Chợ 2
7
Lời Đồn 1
8
Lời Đồn 2
9
Nhà Ăn 1
10
Nhà Ăn 2
11
Thông Báo
12
Người Dẫn Đạo
13
Giảng Đạo
14
Thần Linh
15
Tiệc Thánh 1
16
Tiệc Thánh 2
17
Kết Quả Phân Phối 1
18
Kết Quả Phân Phối 2
19
Thiên Tuyển Chi Tử 1
20
Thiên Tuyển Chi Tử 2
21
Đãi Ngộ 1
22
Đãi Ngộ 2
23
Vũ Khí
24
Đáng Thương
25
Huấn Luyện Dã Ngoại 1
26
Huấn Luyện Dã Ngoại 2
27
Huấn Luyện Dã Ngoại 3
28
Mặt Đất 1
29
Mặt Đất 2
30
Mặt Đất 3
31
Nghỉ Đêm 1
32
Nghỉ Đêm 2
33
Nghỉ Đêm 3
34
Vô Tâm Giả 1
35
Vô Tâm Giả 2
36
Vô Tâm Giả 3
37
Lên Đường 1
38
Lên Đường 2
39
Giao Dịch Không Thành 1
40
Giao Dịch Không Thành 2
41
Giao Dịch Không Thành 3
42
Giao Dịch Bất Thành 4
43
Hắc Chiểu Thiết Xà 1
44
Hắc Chiểu Thiết Xà 2
45
Hắc Chiểu Thiết Xà 3
46
Hắc Chiểu Thiết Xà 4
47
Lươn Điện 1
48
Lươn Điện 2
49
Lươn Điện 3
50
Lươn Điện 4
51
Giao Đấu 1
52
Giao Đấu 2
53
Giao Đấu 3
54
Giao Đấu 4
55
Trong Vòng 10 Mét 1
56
Trong Vòng 10 Mét 2
57
Trong Vòng 10 Mét 3
58
Trong Vòng 10 Mét 4
59
Cảm Xúc Dâng Trào 1
60
Cảm Xúc Dâng Trào 2
61
Cảm Xúc Dâng Trào 3
62
Cảm Xúc Dâng Trào 4
63
Bức Thư 1
64
Bức Thư 2
65
Thu Dọn Chiến Trường 1
66
Thu Dọn Chiến Trường 2
67
Học Bù 1
68
Học Bù 2
69
Thị Trần Thủy Vi 1
70
Thị Trấn Thủy Vi 2
71
Vào Trấn 1
72
Vào Trần 2
73
Ấn Tượng Đầu
74
Cơn Ác Mộng
75
Thịt Bò 1
76
Thịt Bò 2
77
Giáo Dục
78
Đã Từng
79
Cạm Bẫy
80
Thơ
81
Lão Sư
82
Giác Tỉnh Giả
83
Lần Đầu
84
Ngoại Trú
85
Nội Trú
86
Người Lạ
87
Harris Brown
88
Nguy Hiểm
89
Tăng Lữ
90
Chúa Tể Giả Tháng Một
91
Thế Tự Tại Như Lai
92
Giảng Đạo
93
Hắn Ta Ghét Phụ Nữ
94
Đuổi Tới
95
Thiếu Hụt
96
Chết Chùm
97
Luôn Hoài Nghi
98
Đánh Lái
99
Lên Kế Hoạch
100
Ta Không Biết Đường
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 123