Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

15

Nhân Vật

5

Thêm

Danh sách chương truyện Trường Sinh Chủng (Bản Dịch)

Truyện có 191 chương.
192
Làm việc thiện giúp đời
191
Phạm nhân trong Địa lao
190
Tiến Thiên lao
189
Thỏa hiệp
188
Cuối cùng cũng đến phần giảng đạo lý rồi hả?
187
Bị thương
186
Tứ Tượng Đại Trận
185
Tông sư cũng chỉ đến như vậy!
184
Tinh khí hiển hóa
183
Ngươi là thật Tông sư?
182
Bản vương kinh thường mấy tên giả mạo!
181
Đã nói qua thời gian uống cạn chung trà là xong mà?
180
Giả Tông sư
179
Ta không chết?
178
Bổn Vương chính là Vân Châu Đao Vương!
177
Thật khó hiểu!
176
Hoàng đế chỉ cần nhẹ nhàng uống một chèn trà xanh cùng lão phu thôi!
175
Nhị vị lão nhân
174
Bị phát hiện
173
Phương hướng phát triển và Bất Hủ Công
172
Cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn!
171
Vẫn không tìm thấy Dưỡng Sinh Công
170
Cự Liễu thần thụ
169
Ta chỉ đi giảng đạo lý!
168
Hình như có gì đó sai sai?
167
Nhi tử thành tựu Tông sư không được sao?
166
Hóa rồng!
165
Long Tượng Công sắp đại thành!
164
Lo sợ
163
Mọi chuyện càng ngày càng khó giải quyết
162
Tâm đầu huyết
161
Không cam tâm!
160
Huyền Thiên Xích xuất hiện
159
Nếu ta muốn đi, không có bất kỳ ai có thể ngăn được ta!
158
Tất nhiên vẫn còn khoảng cách, vậy thì tiếp tục tăng lên!
157
Cự Tượng chiến Cổ Trùng
156
Nhân thể cực hạn!
155
Vân Châu Đao Vương, đến nay chưa từng bại!
154
Tại sao ngươi lại muốn bức ép ta xuất hiện?
153
Đại sư bá ra mặt
152
Mã Nguyên tới rồi
151
Giông tố sắp đến
150
Các ngươi bức ta
149
Kim Thân Công
148
Âm Dương Từ Cực Công
147
Thăng cấp hoàn tất
146
Lôi gia tam kiệt
145
Xảy ra chuyện
144
Tỷ có thể sẽ bị đánh chết!
143
Khó tin
142
Thẩm mỹ vặn vẹo
141
Khách nhân của mẫu thân
140
Vân Châu Đao Vương
139
Thời cơ của Mã Nguyên
138
Trở về Lôi phủ
137
Uy hiếp lớn nhất
136
Bằng hữu chân chính
135
Trở về Vân Châu thành
134
Con đường cấp tiến
133
Thăng cấp dị năng
132
Thành công
131
Thiên chuy bách luyện
130
Được ăn cả ngã về không
129
Bắt đầu rèn luyện nội phủ
128
Nội công
127
Huyền Thiên Xích và Cửu Chuyển Long Tượng Công
126
An bài
125
Hứa hẹn
124
Lôi gia có thư
123
Tâm tư Đại tướng quân
122
Viện binh đến
121
Bại!
120
Vân Long Cửu Biến đệ cửu biến
119
Cuối cùng vẫn phải động thủ
118
Tử Mẫu Liên Tâm cổ
117
U Liên
116
Có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả việc sống còn!
115
Kịch biến
114
Huyền Thiên lệnh hoàn chỉnh
113
Ta giỏi nhất chính là đao pháp a!
112
Tín nhiệm sụp đổ
111
Đại trưỡng lão đại triển thần uy
110
Các ngươi đã hỏi qua ý kiến ta chưa?
109
Hội nghị địa động
108
Dư nghiệt Huyền Thiên phái
107
Mã Nguyên động
106
Thì ra, ta đã mạnh như vậy!
105
Ngươi không hiểu gì về lực lượng cả
104
Bị trúng kế
103
Hành động
102
Đại tướng quân
101
Bị người để mắt tới
100
Ngu xuẩn!
99
Xong rồi?
98
Dự mưu
97
Chiếm đoạt
96
Rút củi dưới đáy nồi
95
Tam đại tiêu cục không dám nhận, ta nhận!
94
Vẫn còn quá yếu
93
Tông sư
Chọn khoảng: 192 - 93 92 - 1