Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

15

Nhân Vật

5

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Trường Sinh Chủng (Bản Dịch) (5)

Lôi Đạo

Nhân vật chính

Mắc bệnh ho lao, có ham muốn sống sót mãnh liệt. Có ý thức cao độ về tình nghĩa!

Lôi Hoành

Phụ thân Lôi Đạo, hiệu danh Lôi Báo tử

Lôi Uy

Đại ca của Lôi Đạo

Lôi Võ

Nhị ca của Lôi Đạo

Lôi Vũ

Tiểu muội của Lôi Đạo