Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

10

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Truyền Công Trở Lại Nghìn Lần Tu Vi: Chim Sẻ Biến Phượng Hoàng (3)

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Rất ổn

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyen hay

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Thế giới bé thôi, đâu to được bằng đôi mắt em.