Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Truyền Nhân Nhân Hoàng Đại Đế

Thể loại Dị Giới
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 1

Giới Thiệu Truyện Truyền Nhân Nhân Hoàng Đại Đế

NHÂN TỘC SAU KHI NHÂN HOÀNG ĐẠI ĐẾ BIẾN MẤT THÌ THẾ LỰC CÂN BẰNG NHÂN,YÊU,MA RỐI LOẠN CÁNH CỔNG TAM GIỚI LẠI XUẤT HIỆN MỘT LẦN NỮA,TRONG CỔNG XUẤT HIỆN VÔ SỐ LINH HỒN CƯỜNG GIẢ TỬ TRẬN TRONG CHIẾN TRƯỜNG VIỄN CỔ BỌN HỌ TRẤN THỦ CỔNG TAM GIỚI ĐỂ ĐỢI NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN GIÚP BỌN HỌ GIẢI PHONG ẤN THOÁT LY THẾ GIỚI TRỰC TIẾP TIẾN VÀO ĐẠI LỤC CẤP BA.

MÃNH ĐẠI LỤC NÀY LÀ ĐẠI LỤC CẤP TƯ CẢNH GIỚI NƠI NÀY GỒM:

NHẤT TRÙNG,NHỊ TRÙNG,TAM TRÙNG,TỨ TRÙNG,NGŨ TRÙNG,LỤC TRÙNG,THẤT TRÙNG,BÁT TRÙNG,CỬU TRÙNG,THẬP TRÙNG

ĐẠI LỤC THỨ BA:

BÁN VÕ CẢNH,HUYỀN VÕ CẢNH,ĐỊA VÕ CẢNH,THIÊN VÕ CẢNH,LINH VÕ CẢNH,CHÂN VÕ CẢNH,ĐẠI VÕ CẢNH.

ĐẠI LỤC THỨ HAI:

VƯƠNG GIẢ CẢNH,CHÍ TÔN CẢNH,ĐẠI ĐẾ CẢNH

ĐẠI LỤC THỨ NHẤT:

THÁNH QUÂN CẢNH,ĐẾ VƯƠNG CẢNH,ĐẾ TÔN CẢNH,ĐẾ QUÂN CẢNH,ĐẾ HOÀNG CẢNH.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Truyền Nhân Nhân Hoàng Đại Đế!

Chương Mới Nhất Truyền Nhân Nhân Hoàng Đại Đế

Lăng Tiêu Môn Quật Khởi
Ch.1