Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

40

Bình

629

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)

Truyện có 2115 chương.
1
Lão tử thành "sài lang nhân suy nhược"
2
Tăng lên phẩm chất và thiên phú (1)
3
Tăng lên phẩm chất và thiên phú (2)
4
Rơi trang bị
5
Xoát lên (1)
6
Xoát đứng lên (2)
7
Kiếm thêm một khoản
8
Chày gỗ sài lang nhân cực phẩm (1)
9
Chày gỗ sài lang nhân cực phẩm (2)
10
Không phải là nhị đạo phiến tử
11
Nhị tinh phẩm chất (1)
12
Nhị tinh phẩm chất (2)
13
Chính thức vào ở
14
Hơi hoảng sợ
15
Đặc biệt cường tráng đặc biệt nhanh nhẹn đặc biệt to lớn (1)
16
Đặc biệt cường tráng đặc biệt nhanh nhẹn đặc biệt to lớn (2)
17
Quân Đoàn Chiêu Mộ Lệnh (1)
18
Quân Đoàn Chiêu Mộ Lệnh (2)
19
Ta đi treo máy (1)
20
Ta đi treo máy (2)
21
Cửu Trọng Thiên, Cửu Trọng Kiếp, Cửu Trọng Vực, Cửu Thế Nhân!
22
Tự động tăng lên một cấp rưỡi?
23
Không thể có loại trang bị này!
24
5000 một món trang bị (1)
25
5000 một món trang bị (2)
26
Chúng ta tìm được Boss!
27
Cảm giác thất bại
28
Chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp (1)
29
Chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp (2)
30
Còn bán skin
31
Tăng thêm thuộc tính cơ sở mới, linh lực!
32
Tặng không cũng không muốn? (1)
33
Tặng không cũng không muốn? (2)
34
Lại là người kia!
35
Mười không còn một
36
Rừng rậm Độc Vụ quỷ dị (1)
37
Rừng rậm Độc Vụ quỷ dị (2)
38
Nhị Tử, Tam Tử, Tứ Tử… Xin lỗi
39
Nghiêm túc chỉ huy!
40
Cuối cùng đã để lão tử gom đủ! (1)
41
Cuối cùng đã để lão tử gom đủ! (2)
42
Dung hợp huyết mạch
43
Zaska, ta tới cứu ngươi!
44
Cột máu biến mất?
45
Con hàng này mới là Boss! (1)
46
Con hàng này mới là Boss! (2)
47
Ba tên ngốc thăng cấp!
48
Dung hợp huyết mạch mới
49
Rơi trang bị màu xanh da trời! (1)
50
Rơi trang bị màu xanh da trời! (2)
51
Bộ Độc Vụ, 7000!
52
Bộ Độc Vụ chấn động trang web chính thức
53
Hội đấu giá cá nhân
54
Kiếm bộn! (1)
55
Kiếm bộn! (2)
56
Làm sao qua được con Boss này?
57
Lần này chúng ta phải bắt sống
58
Nhiệm vụ ẩn “đất dung thân” (1)
59
Nhiệm vụ ẩn “đất dung thân” (2)
60
Đồng thời thăng cấp
61
Phát thông báo toàn sever!
62
Tỉ lệ rơi gấp năm lần!
63
30 vạn danh vọng! (1)
64
30 vạn danh vọng! (2)
65
Bắt đầu sắp xếp…
66
Huynh đệ La Tiểu Hắc
67
Hắn chính là người kia? (1)
68
Hắn chính là người kia? (2)
69
Chiến hữu cũ
70
Bốn người kia, quá độc ác!
71
Tổng giám đốc khu vực xin lỗi (1)
72
Tổng giám đốc khu vực xin lỗi (2)
73
Chẳng lẽ là hắn?
74
Các nữ nhân đều phát điên (1)
75
Các nữ nhân đều phát điên (2)
76
Giao dịch thành công với giá trên trời!
77
Nhiệm vụ toàn server! (1)
78
Nhiệm vụ toàn server! (2)
79
Siêu cấp biến dị
80
Tỉ lệ rơi đồ siêu cấp
81
Tàn Phách Cùng Kỳ (1)
82
Tàn Phách Cùng Kỳ (2)
83
Thao tác cực hạn
84
Con non Cùng Kỳ
85
Tiện tay xoát! (1)
86
Tiện tay xoát! (2)
87
Là thời điểm cướp đầu người
88
Tứ đại hung thú thời thượng cổ cường hãn (1)
89
Tứ đại hung thú thời thượng cổ cường hãn (2)
90
Kích hoạt nhiệm vụ ẩn!
91
Nhiệm vụ ẩn “hung thú chung cực” (1)
92
Nhiệm vụ ẩn “hung thú chung cực” (2)
93
Chiến Hắc Viêm Long Hoàng
94
Ta có skin này từ lúc nào? (1)
95
Ta có skin này từ lúc nào? (2)
96
Đại hỗn chiến ngàn người
97
Bỏ mạng ở bãi tha ma (1)
98
Bỏ mạng ở bãi tha ma (2)
99
Thương Thiên Thanh Long
100
Cùng đến Tiên Sơn