Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

40

Bình

629

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)

Truyện có 2117 chương.
2117
Tám thần liên thủ (1)
2116
Trận chiến với tám Chí Cao Thần
2115
Phát hiện tám đại Tinh Quần (2)
2114
Phát hiện tám đại Tinh Quần (1)
2113
Chiến thuật của Lục Thần (2)
2112
Chiến thuật của Lục Thần (1)
2111
Ba vấn đề của Thần Phật
2110
Cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Tiểu Thú (2)
2109
Cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Tiểu Thú (1)
2108
Cuối cùng cũng không thoát khỏi
2107
Thần Ma Cửu Điện (2)
2106
Thần Ma Cửu Điện (1)
2105
Bí mật của Lục Diêu
2104
Phụ tử tu luyện (2)
2103
Phụ tử tu luyện (1)
2102
Đáng tiếc chúng ta là kẻ địch (2)
2101
Đáng tiếc chúng ta là kẻ địch (1)
2100
Quy Khư
2099
Trận chiến điên cuồng (2)
2098
Trận chiến điên cuồng (1)
2097
Năm thú đoàn tụ (2)
2096
Năm thú đoàn tụ (1)
2095
Tận thế của Vạn tộc
2094
Một trận chiến kinh thế (2)
2093
Một trận chiến kinh thế (1)
2092
Dứt khoát rời đi (2)
2091
Dứt khoát rời đi (1)
2090
Đoàn tụ
2089
Tỉnh lại (2)
2088
Tỉnh lại (1)
2087
Thụ Thần Tinh
2086
Thần Ma Chi Hồn (2)
2085
Thần Ma Chi Hồn (1)
2084
Chuẩn bị dung hợp (2)
2083
Chuẩn bị dung hợp (1)
2082
Bàn Cổ khảo thí
2081
Phần kiểm tra của Đại Tráng và Đại Soái (2)
2080
Phần kiểm tra của Đại Tráng và Đại Soái (1)
2079
Nằm ngoài quy tắc
2078
Đột phá (2)
2077
Đột phá (1)
2076
Nữ tử thần bí
2075
Tin dữ ở Cực Tinh (2)
2074
Tin dữ ở Cực Tinh (1)
2073
Nhiều nhất ba năm
2072
Mạch suy nghĩ của nam nhân (2)
2071
Mạch suy nghĩ của nam nhân (1)
2070
Món quà của Mộng Mô (2)
2069
Món quà của Mộng Mô (1)
2068
Mộng Mô
2067
Hư Thiên tinh hà (2)
2066
Hư Thiên tinh hà (1)
2065
Chí Cao Thần Không Cổ
2064
Cơ sở trận chiến Thiên Ngoại (2)
2063
Cơ sở trận chiến Thiên Ngoại (1)
2062
Tiến về Thiên Ngoại (2)
2061
Tiến về Thiên Ngoại (1)
2060
Anh hùng chân chính
2059
Diệp Phàm tới chơi (2)
2058
Diệp Phàm tới chơi (1)
2057
Chiến trường Thiên Ngoại (2)
2056
Chiến trường Thiên Ngoại (1)
2055
Bế quan tu luyện
2054
Thoái hóa đến Tiên Tôn (2)
2053
Thoái hóa đến Tiên Tôn (1)
2052
Gặp ở sau núi (2)
2051
Gặp ở sau núi (1)
2050
Dùng tài thu nhân tâm
2049
Chân tướng phơi bày (2)
2048
Chân tướng phơi bày (1)
2047
Trận chiến của Trung Vị Thần (2)
2046
Trận chiến của Trung Vị Thần (1)
2045
Không đủ tàn nhẫn? (2)
2044
Không đủ tàn nhẫn? (1)
2043
Hai điều kiện
2042
Bảo vật Trái Đất (2)
2041
Bảo vật Trái Đất (1)
2040
Ma Uyên Kiếm (2)
2039
Ma Uyên Kiếm (1)
2038
Năm giờ (2)
2037
Năm giờ (1)
2036
Thủ lĩnh Hỗn Độn thú
2035
Thần Uy kết tinh (2)
2034
Thần Uy kết tinh (1)
2033
Tranh đoạt từng giây tu luyện (2)
2032
Tranh đoạt từng giây tu luyện (1)
2031
Tranh địa vị (2)
2030
Tranh địa vị (1)
2029
Chiến bại
2028
Trò chơi kết thúc (2)
2027
Trò chơi kết thúc (1)
2026
Ăn mảnh (2)
2025
Ăn mảnh (1)
2024
Hỗn Độn U Kim Quáng (2)
2023
Hỗn Độn U Kim Quáng (1)
2022
Bị chơi xỏ (2)
2021
Bị chơi xỏ (1)
2020
Độc kế của Lục Thần
2019
Bắt đầu đi săn (2)
2018
Bắt đầu đi săn (1)