Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)

Ndtoan33 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
20 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hấp dẫn, dịch tốt

không não tàn game online giả heo ăn thịt hổ tình tiết logic
A8đậpchai · Luyện Khí Tầng Ba ·
1 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

nguyengioi992 · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Up lên lên lên