Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

40

Bình

629

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch) của tác giả Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
510000
2
50000
3
2000
4
1000
6
300
7
200
8
200
9
50