Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Từ Dương Thần Bắt Đầu Cướp Đoạt

Thể loại Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 965,407
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Từ Dương Thần Bắt Đầu Cướp Đoạt

Sinh viên năm nhất Tô Trạch xuyên qua đến Dương Thần thế giới, thu hoạch được Chư Thiên Vạn Giới Cướp Đoạt Phục Chế Hệ Thống.

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Thiên Long Bát Bộ 】 đỡ A Chu một cái, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được Dịch Cân Kinh!

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Đại Đường Song Long 】 sờ Thạch Thanh Tuyền tay nhỏ, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được thuật thổi tiêu tinh thông!

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Nhất Thế Chi Tôn 】 cùng Mạnh Kỳ đại chiến, phát động cướp đoạt hiệu quả, phục chế Như Lai Thần Chưởng!

Chúc mừng kí chủ, ngài tại 【 Già Thiên 】 cùng Diệp Phàm đại chiến, phát động cướp đoạt hiệu quả, phục chế màu vàng Khổ Hải!

Chúc mừng kí chủ, ngài nhận 【 Hoàn Mỹ Thế Giới 】 Liễu Thần vuốt ve, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được thần bí cành liễu một cái!

Chúc mừng kí chủ, ngài công kích 【 Dương Thần 】 Hồng Dịch, phát động cướp đoạt hiệu quả, thu hoạch được « Quá Khứ Di Đà Kinh »!

Chúc mừng kí chủ, ngài. . .

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Từ Dương Thần Bắt Đầu Cướp Đoạt!