Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Từ Ma Tu Bắt Đầu

Truyện có 551 chương.
1
Ta là
2
Đêm trước
3
Bàn tay vàng không có tới sổ
4
Thuật Sĩ
5
Trương Bằng
6
Đoàn đội và bay một mình
7
Phiên chợ
8
Xuất phát
9
Đại hoang
10
Chuẩn bị
11
Đầu lĩnh Lão Nha Trư
12
Hòn đá màu đen
13
Luyện chế
14
Tường đất lại là bã đậu công trình
15
Hài Cốt Chiến Thú
16
Bạo Vũ Thành
17
Thí nghiệm
18
Bồi thường
19
Cường Toan Nghĩ
20
Bầy trùng
21
Chuẩn bị
22
Nghênh chiến
23
Chiến trường
24
Dị Trùng Thị Huyết Văn
25
Sau trận chiến
26
Tạp giao thí nghiệm
27
Tội nhân
28
Tỉnh ngộ
29
Miêu Sơn
30
Cự tuyệt
31
Thất Thải Nga và Hoàng Kim Giáp Trùng
32
Nghe đồn
33
Hoàng Kim Thánh Giáp Trùng?
34
Miêu Sơn thay đổi
35
Tật Phong treo
36
Nặng tai bên ngoài
37
Thạch Nguyên Hà chiến trường
38
Giác ngộ
39
Tâm [ ký hợp đồng]
40
Chiêu mộ
41
Bình thản
42
Thuật Sĩ trung kỳ
43
Ngũ Đại Thiên Quan và Hoàng Hôn Sa Mạc
44
Ảnh hưởng
45
Khai thác
46
Trụ sở
47
Con kiến
48
Hắc Cương
49
Triệu Tiên Hưng
50
Thay đổi ý nghĩ
51
Dừng lại
52
Quả
53
Xuất chinh chuẩn bị
54
Dị trùng Thủy Dăng
55
Đã qua một đoạn thời gian
56
Năm năm
57
Pháp thuật nắm giữ
58
Chuẩn bị sẵn sàng
59
Tiến vào sâu trong rừng mưa
60
Liên miên mưa to
61
Tường thành
62
Hắc Phong Thành
63
Thợ mỏ Cương Thiết Mã Nghĩ
64
Thay máu
65
Gián Nước
66
Tu luyện khó khăn
67
Mùa mưa kết thúc
68
Thuật Sĩ hậu kỳ
69
Phiền toái
70
Gió nổi lên
71
Lôi pháp
72
Đấu pháp
73
Tính kế
74
Thắng lợi
75
Tiến hóa?
76
Tiểu phong ba
77
Thiên phú pháp thuật
78
An bài
79
Kim Khuê
80
Đại địa tinh khí
81
Chính nghĩa?
82
Pháp thuật
83
Chuẩn bị vạn toàn
84
Lên đường
85
Vệ tinh thành số mười sáu
86
Mưu đồ
87
Hắc Ma
88
Tuyết
89
Gặp nhau
90
Lui đi
91
Cực hạn pháp thuật
92
Riêng phần mình chiến đấu
93
Từ bỏ
94
Bắt làm tù binh
95
Mở miệng
96
Đội bắt trùng
97
Gặp mặt
98
Nhận ra
99
Quyết định
100
Trò chơi