Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Tu Tiên Từ Lần Thứ Ba Chuyển Sinh Bắt Đầu

Truyện có 114 chương.
1
Ba đời
2
Thí nghiệm thuốc
3
Luyện khí một tầng
4
Khai lò luyện đan
5
Vội vàng hai tháng
6
Dục tốc bất đạt
7
Biến cố cùng xuống núi
8
Dự định
9
Linh Âm tông
10
Nhập môn ba cửa ải
11
Linh Âm hạ viện
12
Âm thần xâm nhập
13
Kim Thân La Hán Công
14
Tự xin xuất ngoại
15
Giang Ninh đạo cung
16
Giang hồ cứu cấp
17
Ngoại ô phường thị
18
Thiên phú kinh người thiếu nữ
19
Tiến thối ở giữa
20
Nghiêm Y Ninh thân phận
21
Không quá bí ẩn bí ẩn tổ chức
22
Tiềm tu
23
Giao dịch
24
Tin tức ngoài ý muốn
25
Chuyện cũ năm xưa
26
Xuất kiếm
27
Quá phận cẩn thận
28
Luận bàn một chút?
29
Cửa ải cuối năm
30
Thập linh yến
31
Trúc Cơ cấp thần thức
32
Lược thi trừng trị
33
Lục Đạo môn người
34
Lục đạo bí mật
35
Thứ ba phần
36
Nghiêm Y Ninh đột phá
37
Lão Nghiêm lo lắng
38
Truyền công đường
39
Ngẫu nhiên gặp cố nhân
40
Trương gia, hắn có mấy cái Luyện Khí viên mãn?
41
Tại chỗ bắt bao
42
Nhận
43
Tối hậu thư
44
Quét ngang
45
Danh chấn Giang Ninh
46
Trở lại sơn môn
47
Linh Âm quần anh
48
Đều là hí tinh
49
Đối địch, Trịnh Giang
50
Thật nhanh kiếm
51
Luyện khí sư Tiết Minh
52
Năm người danh sách
53
Điều tra
54
Phương Tĩnh Nhã
55
Luân Hồi chân nhân
56
Kinh khủng Phương sư tổ
57
Kinh nghiệm phong phú
58
Kiếm trận
59
Xung đột
60
Vào trận
61
Cổ pháp kiếm tu
62
Trở về
63
Bái sư
64
Nối liền không dứt
65
Bế quan
66
Trúc Cơ trước cảnh cáo
67
Một năm khô tọa
68
Trúc Cơ cuối cùng thành
69
Hoàn mỹ chuyển sinh điều kiện
70
Biên cảnh, Định Viễn thành
71
Lâm tam tiểu thư
72
Hồng Ngọc thương hội
73
Chứng minh phương pháp
74
Xuất phát Thanh Châu
75
Hậu nhân
76
Ta muốn nhập hội
77
Tinh Nguyệt hội
78
Đến
79
Thuấn sát
80
Phù bảo chi uy
81
Thu hoạch lớn
82
Tụ tập
83
Có người
84
Thoát thân
85
Thập Niên kiếm trang
86
Cố nhân đến
87
Khảo hạch
88
Xuất kiếm a
89
Kiếm Các lệnh
90
Đường
91
Xa hoa kiếm trận
92
Đánh xa uy lực
93
Trúc Cơ trung kỳ
94
Trong tiểu thuyết đều là gạt người
95
Sư tôn triệu kiến
96
Cảnh còn người mất
97
Thanh Minh tông chi biến
98
Gia sự
99
mới gặp Tử Phủ
100
Giết
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 114