Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Tu Tiên Từ Lần Thứ Ba Chuyển Sinh Bắt Đầu

Truyện có 110 chương.
112
Lại đến một vòng
111
Mời hiệp trợ
110
Ninh tiên tử
109
Đại đan
108
Âm dương điều hòa đan
107
Tứ Diệp tông khách tới
106
Bế quan tiềm tu
105
Phản bội chạy trốn
104
Cầm kiếm chi tâm
103
Tẩu hỏa nhập ma
102
Cảnh giới trong truyền thuyết
101
Ngọc Ninh tông
100
Giết
99
mới gặp Tử Phủ
98
Gia sự
97
Thanh Minh tông chi biến
96
Cảnh còn người mất
95
Sư tôn triệu kiến
94
Trong tiểu thuyết đều là gạt người
93
Trúc Cơ trung kỳ
92
Đánh xa uy lực
91
Xa hoa kiếm trận
90
Đường
89
Kiếm Các lệnh
88
Xuất kiếm a
87
Khảo hạch
86
Cố nhân đến
85
Thập Niên kiếm trang
84
Thoát thân
83
Có người
82
Tụ tập
81
Thu hoạch lớn
80
Phù bảo chi uy
79
Thuấn sát
78
Đến
77
Tinh Nguyệt hội
76
Ta muốn nhập hội
75
Hậu nhân
74
Xuất phát Thanh Châu
73
Chứng minh phương pháp
72
Hồng Ngọc thương hội
71
Lâm tam tiểu thư
70
Biên cảnh, Định Viễn thành
69
Hoàn mỹ chuyển sinh điều kiện
68
Trúc Cơ cuối cùng thành
67
Một năm khô tọa
66
Trúc Cơ trước cảnh cáo
65
Bế quan
64
Nối liền không dứt
63
Bái sư
62
Trở về
61
Cổ pháp kiếm tu
60
Vào trận
59
Xung đột
58
Kiếm trận
57
Kinh nghiệm phong phú
56
Kinh khủng Phương sư tổ
55
Luân Hồi chân nhân
54
Phương Tĩnh Nhã
53
Điều tra
52
Năm người danh sách
51
Luyện khí sư Tiết Minh
50
Thật nhanh kiếm
49
Đối địch, Trịnh Giang
48
Đều là hí tinh
47
Linh Âm quần anh
46
Trở lại sơn môn
45
Danh chấn Giang Ninh
44
Quét ngang
43
Tối hậu thư
42
Nhận
41
Tại chỗ bắt bao
40
Trương gia, hắn có mấy cái Luyện Khí viên mãn?
39
Ngẫu nhiên gặp cố nhân
38
Truyền công đường
37
Lão Nghiêm lo lắng
36
Nghiêm Y Ninh đột phá
35
Thứ ba phần
34
Lục đạo bí mật
33
Lục Đạo môn người
32
Lược thi trừng trị
31
Trúc Cơ cấp thần thức
30
Thập linh yến
29
Cửa ải cuối năm
28
Luận bàn một chút?
27
Quá phận cẩn thận
26
Xuất kiếm
25
Chuyện cũ năm xưa
24
Tin tức ngoài ý muốn
23
Giao dịch
22
Tiềm tu
21
Không quá bí ẩn bí ẩn tổ chức
20
Nghiêm Y Ninh thân phận
19
Tiến thối ở giữa
18
Thiên phú kinh người thiếu nữ
17
Ngoại ô phường thị
16
Giang hồ cứu cấp
15
Giang Ninh đạo cung
14
Tự xin xuất ngoại
13
Kim Thân La Hán Công
Chọn khoảng: 112 - 13 12 - 1