Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

15

Bình

38

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ (Bản Dịch)

Truyện có 1243 chương.
1244
(Phần 10) Cảnh giới Sinh Tử (1)
1243
(Phần 10) Cấp 52 (2)
1242
(Phần 10) Cấp 52 (1)
1241
(Phần 10) Không còn đường thoát (3)
1240
(Phần 10) Không còn đường thoát (2)
1239
(Phần 10) Không còn đường thoát (1)
1238
(Phần 10) Ung dung suốt trăm năm (2)
1237
(Phần 10) Ung dung suốt trăm năm (1)
1236
(Phần 10) Một đồng bạn khác (3)
1235
(Phần 10) Một đồng bạn khác (2)
1234
(Phần 10) Một đồng bạn khác (1)
1233
(Phần 10) Tiện tay mà làm (2)
1232
(Phần 10) Tiện tay mà làm (1)
1231
(Phần 10) Tiện tay mà làm (1)
1230
(Phần 10) Dễ như trở bàn tay (3)
1229
(Phần 10) Dễ như trở bàn tay (2)
1228
(Phần 10) Dễ như trở bàn tay (1)
1227
(Phần 10) Công pháp binh khí tâm linh (2)
1226
(Phần 10) Công pháp binh khí tâm linh (1)
1225
(Phần 10) Công pháp luyện thể bản lậu (3)
1224
(Phần 10) Công pháp luyện thể bản lậu (2)
1223
(Phần 10) Công pháp luyện thể bản lậu (1)
1222
(Phần 10) Xuất thủ (2)
1221
(Phần 10) Xuất thủ (1)
1220
(Phần 10) Xác định cấp độ (2)
1219
(Phần 10) Xác định cấp độ (1)
1218
(Phần 10) Giáng sinh (3)
1217
(Phần 10) Giáng sinh (2)
1216
(Phần 10) Giáng sinh (1)
1215
(Phần 10) Hoạ và phúc (2)
1214
(Phần 10) Hoạ và phúc (1)
1213
(Phần 10) Ngôi nhà mới (3)
1212
(Phần 10) Ngôi nhà mới (2)
1211
(Phần 10) Ngôi nhà mới (1)
1210
(Phần 10) Cuộc di cư tộc đàn vĩ đại (2)
1209
(Phần 10) Cuộc di cư tộc đàn vĩ đại (1)
1208
(Phần 10) Ký ức ô nhiễm (3)
1207
(Phần 10) Ký ức ô nhiễm (2)
1206
(Phần 10) Ký ức ô nhiễm (1)
1205
(Phần 10) Tiêu diệt (3)
1204
(Phần 10) Tiêu diệt (2)
1203
(Phần 10) Tiêu diệt (1)
1202
(Phần 10) Mai phục (3)
1201
(Phần 10) Mai phục (2)
1200
(Phần 10) Mai phục (1)
1199
(Phần 10) Săn giết mục tiêu (2)
1198
(Phần 10) Săn giết mục tiêu (1)
1197
(Phần 10) Tiền thuê một trăm năm (3)
1196
(Phần 10) Tiền thuê một trăm năm (2)
1195
(Phần 10) Tiền thuê một trăm năm (1)
1194
(Phần 10) Trước khi di cư (2)
1193
(Phần 10) Trước khi di cư (1)
1192
(Phần 10) Tiến bộ chậm chạp (2)
1191
(Phần 10) Tiến bộ chậm chạp (1)
1190
Chương 1190
1189
(Phần 10) Di tích khoa học (3)
1188
(Phần 10) Di tích khoa học (2)
1187
Chương 1187
1186
(Phần 10) Bất ngờ lớn (3)
1185
(Phần 10) Bất ngờ lớn (2)
1184
(Phần 10) Bất ngờ lớn (1)
1183
(Phần 10) Danh sách vũ trụ chân thực (3)
1182
(Phần 10) Danh sách vũ trụ chân thực (2)
1181
(Phần 10) Danh sách vũ trụ chân thực (1)
1180
(Phần 10) Khai mở vũ trụ trong cơ thể (2)
1179
(Phần 10) Khai mở vũ trụ trong cơ thể (1)
1178
(Phần 10) Tập trung nghiên cứu (2)
1177
(Phần 10) Tập trung nghiên cứu (1)
1176
(Phần 10) Sử thi của nhân loại (2)
1175
(Phần 10) Sử thi của nhân loại (1)
1174
(Phần 10) Quan sát của Cổ Mạc (3)
1173
(Phần 10) Quan sát của Cổ Mạc (2)
1172
(Phần 10) Quan sát của Cổ Mạc (1)
1171
(Phần 10) Hiến tế Thâm Uyên (3)
1170
(Phần 10) Hiến tế Thâm Uyên (2)
1169
(Phần 10) Hiến tế Thâm Uyên (1)
1168
(Phần 10) Xung đột (1)
1167
(Phần 10) Xung đột (1)
1166
(Phần 10) Hứa Cảnh Minh thân thiện (3)
1165
(Phần 10) Hứa Cảnh Minh thân thiện (2)
1164
(Phần 10) Hứa Cảnh Minh thân thiện (1)
1163
(Phần 10) Thí nghiệm sinh tồn (2)
1162
(Phần 10) Thí nghiệm sinh tồn (1)
1161
(Phần 10) Dụng tâm lương khổ (2)
1160
(Phần 10) Dụng tâm lương khổ (1)
1159
(Phần 10) Nhiệm vụ của Hứa Cảnh Minh (3)
1158
(Phần 10) Nhiệm vụ của Hứa Cảnh Minh (2)
1157
(Phần 10) Nhiệm vụ của Hứa Cảnh Minh (1)
1156
(Phần 10) Vị đảo chủ thứ năm (3)
1155
(Phần 10) Vị đảo chủ thứ năm (2)
1154
(Phần 10) Vị đảo chủ thứ năm (1)
1153
(Phần 10) Tiến về đảo Vạn Tinh (3)
1152
(Phần 10) Tiến về đảo Vạn Tinh (2)
1151
(Phần 10) Tiến về đảo Vạn Tinh (1)
1150
(Phần 9) Sinh mệnh Cao Duy (2)
1149
(Phần 9) Sinh mệnh Cao Duy (1)
1148
(Phần 9) Tình báo (3)
1147
(Phần 9) Tình báo (2)
1146
(Phần 9) Tình báo (1)
1145
(Phần 9) Tiến bộ nhảy vọt (2)